IF Elfsborg, föreningens verksamhetsområde Vi Tillsammans och Borås Stad genomför nu gemensamt en av de största satsningarna någonsin på Elfsborgs samhällsarbete.

Avtalet kallas IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) och i detta fall handlar det om en av de största, gemensamma satsningarna någonsin på Elfsborgs samhällsarbete vars samlingsnamn och verksamhetsområde är Vi Tillsammans.
Avtalet avser driften av Framtid Tillsammans under tre år, ett projekt som går ut på att hjälpa personer i eller på väg in i utanförskap. Under perioden kommer den före detta Elfsborgsspelaren Vedad Aganovic (som spelade i klubben 2001) att projektanställas från och med den 1 maj. Framtid Tillsammans har under 2016 varit ett pilotprojekt och nu förlängs alltså projektet i 3 år till.
De tio som nu är anställda i projektet jobbar sedan maj månad, två och två – på Norrby, Hässleholmen, Sjöbo, Göta/Kristineberg och Dalsjöfors. Dalsjöfors kommer inför fortsättningen att bytas mot Hulta. Samarbetet med idrottsföreningarna är grundstenen men även skolor och fritidsgårdar är informerade om projektet och välkomnar fler vuxna i barnens vardag.

På söndagen den 5 mars
klockan 13:00 på Borås Arena skrevs ett unikt avtal under.
Då samlades IF Elfsborg, Vi Tillsammans och Borås Stad i form av Fritids– och folkhälsoförvaltningen, Arbetslivsnämnden och Grundskolenämnden för att underteckna ett samarbetsavtal.
– Som förening har vi ett socialt ansvar. Vi vill förändra föreningstänket och ”utbilda människor”, inte bara fotbollsspelare. Alla vinner på det, barn och ungdomar får en meningsfull fritid, föreningarna som på sikt kan få fler medlemmar, fler framtida ledare och så vidare, säger Jan Ryrlén, IF Elfsborgs verksamhetsansvarig i Vi Tillsammans.
– Vi märker att det har slagit igenom bra och fantastiskt att se och höra samarbetet med skolan, det stärkte mig, säger klubbchef Stefan Andreasson i IF Elfsborg.
– Elfsborg är Västergötlands kanske största varumärke och att ha er bakom oss är otroligt viktigt. Fotboll är neutralt, något som alla kan tycka om oavsett kultur, ursprung eller religion. Det är jättebra att Elfsborg visar att man tar ansvar, att man är mer än bara fotboll. Alla blir mer tillmötesgående när en så stor förening som Elfsborg är med och jobbar för det goda, säger Vedad.

Avtalet signerades av
Stefan Andreasson, klubbchef IF Elfsborg
Jan Ryrlén, verksamhetsansvarig Vi Tillsammans
Vedad Aganovic, Framtid Tillsammans
Ida Legnemark, ordförande Fritids– och folkhälsoförvaltningen
Lars-Åke Johansson, ordförande Arbetslivsnämnden
Per Carlsson, ordförande Grundskolenämnden

SE PRESSKONFERENSEN