I februari presenterades IF Elfsborgs och Guliganernas samarbete med Aldrig ensam omkring psykisk ohälsa. 14e mars bjuder vi in medlemmar i båda föreningarna till utbildning för att få verktyg kring hur man i verksamheten ska kunna bemöta och hjälpa en medmänniska.

Aldrig ensam i har i sin tur verksamhet tillsammans med Suicide Zero som håller i utbildningar. Tisdag 14e mars besöker de IF Elfsborg.

Alfred Skogberg från organisationen Suicide Zero berättar mer om utbildningen:
– Våga Fråga är en tvåtimmars utbildning i konsten att som medmänniska se varningstecken på psykisk ohälsa. Misstänker man att någon har det svårt ska man veta hur man kan agera. Genom bikupor då man sitter två och två eller tre och tre, samt genom rollspel, får deltagarna öva på hur de kan kontakta någon de misstänker har det tufft. De får också öva på hur de kan formulera sig. De får också öva på att ställa en fråga som för många känns otäck, frågan: Har du tankar på att ta ditt liv?

Alla kan bidra till att förebygga psykisk ohälsa och självmord. När man i trygg miljö får öva sig hur man kan agera ökar sannolikheten för att deltagarna efter kursen tar kontakt och vågar fråga.

Är du medlem i IF Elfsborg/Guliganerna och intresserad av att ta del av utbildningen kostnadsfritt? Maila eric.sjolin@elfsborg.se och anmäl ditt intresse. Vi återkommer med lokal i arenaomårdet utifrån hur stort intresset är. (det går att bli medlem på plats). Utbildningen inleds med fika 17.30.

Läs mer om Suicide Zero