Idag vill vi passa på att gratulera en pigg 75 åring. 9 mars 1942 grundades föreningen Gamla Elfsborgare, IF Elfsborgs äldsta supporterförening.

Föreningen gamla Elfsborgare, är en fristående förening, som bildades den 9 mars 1942 vars ändamål är att samla ”gamla” Elfsborgare till regelbundna träffar 8- 10 gånger om året inklusive någon gemensam resa och eventuella studiebesök. Föreningens träffar sker huvudsakligen på Borås Arena.  I 100-årsboken står följande om  grundandet.

”Carl Larson, en av IF Elfsborgs stiftare och en av dess stora ledare genom tiderna, tog initiativet till bildandet av Föreningen Gamla Elfsborgare. Med all säkerhet anande varken han eller de andra i den nya sammanslutningen att denna skulle verka drygt sextio år senare. Inte heller trodde man att föreningen skulle få den omfattning som protokoll och verksamhetsberättelse vittnar om”.

Föreningen har under de senaste åren haft runt 150 medlemmar. En del av medlemmarna är före detta aktiva spelare, men långt ifrån alla har varit verksamma i någon av de tidigare sektionerna i IF Elfsborg.  Gamla Elfsborgares och Sven Jonassons Minnesfond utdelar årligen ett stipendium till inom IF Elfsborg verksam person med goda ledaregenskaper eller aktiv som bedömes ha goda utvecklingsmöjligheter.

Medlemskap i föreningen erhåller den som:

  • tillhört IF Elfsborg eller dess tidigare sektioner i minst tio år samt fyllt 30 år.
  • förutvarande medlemmar i IF Elfsborg som fyllt 40 år och varit medlem i minst fem år, alternativt representerat IF Elfsborg i någon idrott.

Besök Gamla Elfsborgares hemsida