I februari inleddes samarbetet mellan Aldrig ensam, Guliganerna och IF Elfsborg för att belysa problematiken med psykisk ohälsa.  Som första fotbollsklubb i Sverige har IF Elfsborg med supportrar och personal blivit utbildade i att bemöta psykisk ohälsa på temat Våga fråga

Aldrig ensam är ett informationsprojekt som sprider kunskap och bryter tystnaden kring det tabubelagda ämnet psykisk ohälsa bland framförallt unga vuxna. Projektet startades av Charlie Eriksson för att bidra till en mer öppen dialog kring en problematik som många möter i sin vardag. Charlie sitter även med i styrelsen för organisationen Suicide Zero som genomför utbildningen Våga fråga. Under två tillfällen har först supportrar från Guliganerna deltagit och därefter personal från IFE. Totalt över 30 personer har genomfört tvåtimmarsutbildningen som handlar om att lära sig att se tecken på när någon mår dåligt och därefter få några enkla redskap för att lära sig hur man som medmänniska kan göra skillnad.

Charlie Eriksson, Aldrig Ensams grundare, om varför han väljer att samarbeta med IF Elfsborg 
– Män är överrepresenterade vad det gäller antalet självmord i Sverige. Män har högre trösklar för att våga söka hjälp för sin psykiska ohälsa. Det är en inpräntad machokultur som gör att män hellre ska klara av sina motgångar på egen hand än att söka hjälp. Detta måste vi ändra på. Det behövs en attitydförändring och en större öppenhet kring psykisk ohälsa. Därför har vi valt att inleda detta superviktiga samarbete med IF Elfsborg. För att skapa en acceptans kring den psykiska ohälsan, kasta ljus på den, i en miljö där många män vistas och kulturen många gånger kan vara tuff. Våra förhoppningar är att vi, tillsammans med IF Elfsborg, kan skapa Sveriges bästa läktarkultur där alla känslor och måenden är okej, säger Charlie Eriksson.

Eric Sjölin är Supporter Liaison Officer (SLO) hos IF Elfsborg, i sin roll arbetar han såväl ute i skolor som i supportermiljön med unga människor
– Arbetet som Charlie gör med Aldrig ensam är otroligt viktigt för att sprida medvetenhet och kunskap hos målgruppen unga vuxna. För IF Elfsborg är det här en möjlighet att hjälpa till och sprida organisationens viktiga budskap, vi kommer bland annat att lyfta upp samarbetet i samband med en allsvensk hemmamatch. Nu har vi som förening fått utbildning i ämnet och därigenom fler verktyg för oss som i arbetet möter många unga, säger han.

Läs mer om Aldrig Ensam genom att besöka deras hemsida här
Läs mer om Vi Tillsammans – IF Elfsborgs arbete i samhället
Läs om Guliganernas verksamhet