Patrik Brandt och Joumana Abdel Ahad fick en ny chans genom Framtid Tillsammans.
Nu hjälper de i sin tur barn och ungdomar att bli inkluderade i samhället.

För Patrik Brandt blev det en vändning när han fick en projektanställning inom Framtid Tillsammans.
– Jag hade varit arbetslös en längre tid och hankat mig fram genom olika ströjobb, men när jag fick höra om projektet Framtid Tillsammans kändes det helt rätt och jag är tacksam för att jag fick chansen, säger Patrik.
Framtid Tillsammans är ett samhällsprojekt som drivs av Borås Stad och IF Elfsborg och målet är att arbetslösa ska få möjlighet att ta sig ut på arbetsmarknaden. För Patriks del handlar det om en projektanställning på Sjöboskolan och Sjöbo fritidsgård.
– Jag är uppvuxen på Sjöbo så för mig känns det extra roligt att vara placerad här, berättar han.
Hans arbete går ut på att aktivera barnen under rasterna och fånga upp elever som sitter ensamma.
– Vårt mål är att förhindra utanförskap och få alla inkluderade i gemenskapen, förklarar han.

Joumana Abdel Ahad har varit anställd sedan projektets början och varvar sina dagar mellan Bodaskolan och Fjärdingskolan samt Hässlehus.
– För mig betyder den här tjänsten jättemycket! Jag har fått ut mer än jag trodde och får tillbaka mycket från ungdomarna, berättar hon och tillägger att det är härligt att kunna hjälpa barnen.
– För många är det viktigt att ha en vuxen att prata med och vi bygger relationer med ungdomarna.
Projektet Framtid Tillsammans löper över tre år och Patrik hoppas på en fortsättning.
– Vi har fått fin respons och jag upplever att jag fyller en viktig roll för barnen och ungdomarna.

Hans Johansson, Verksamhetschef på Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad är involverad i projektet och har tillsammans med IF Elfsborg utarbetat ett konkret förslag som landade i Framtid Tillsammans.
– Efter att vi testat IF Elfsborgs idé med Framtid Tillsammans i en mindre skala och utvecklat det med gemensamma krafter har vi nu säkrat upp projektet för tre år med en IOP-överenskommelse. Det innebär att vi är flera förvaltningar inom staden som delar på kostnaden eftersom projektet är viktigt för hela Borås Stad. Även om personerna som jobbar i projektet gör det under en begränsad tid, så är detta något som staden behöver för våra barn och ungas skull även i framtiden.
För Johansson är det viktigt att alla samarbeten ger hög trovärdighet, insyn och att de kan se resultat och nytta av det parterna åstadkommer tillsammans och han tycker att projektet är lyckat.
– IF Elfsborg sammanför människor med olika bakgrund och får dem att känna samhörighet, bli delaktiga och lära sig att arbeta tillsammans.
Hans Johansson ser långsiktigt på projektet och ser gärna en fortsättning.
– Att samarbeta med IF Elfsborg signalerar ambition, vilja och hälsa och ger dessutom ett mervärde genom deras enorma kontaktnät och jag ser gärna att Framtid Tillsammans blir varaktigt.

Fakta Framtid Tillsammans

Är ett samhällsprojekt som drivs av Borås Stad och IF Elfsborg.
Borås Stad har anställt tio arbetslösa per år som får möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Målsättningen är att ha 15 till 20 projektanställda i framtiden. Personerna är placerade två och två på fem olika områden i Borås – Sjöbo, Hässleholmen, Göta/Kristineberg, Norrby samt Hulta.
Idrottsföreningarna som Framtid Tillsammans har vänt sig till i projektet är Borås Gif, Borås AIK, Kronängs IF, Norrby IF, och Somali FF, men är egentligen öppna för samarbete med vilken förening som helst då detta inte är ett fotbollsprojekt, utan ett projekt som vänder sig till ungdomar i eller på väg in i utanförskap.
70 procent av de anställda har invandrarbakgrund och det är i dagsläget sex män och fyra kvinnor.

Röster om Framtid Tillsammans

”En av grundbultarna för att ett barn ska må bra och känna sig tryggt är att det har en god anknytning till minst en vuxen och jag brukar kalla vuxna som betyder mycket för ett barn ”viktiga vuxna”. Genom Framtid Tillsammans har vi fått möjligheten att ha Joumana hos oss. Hon är inte utbytbar hur som helst eftersom det handlar om relationer mellan den vuxne och barnen. Vi ser på skolgården när hon kommer att barnen springer fram och hälsar med en kram eller ett leende. Barnen möts av ytterligare ett par ögon som ser dem, bekräftar dem och som kan coacha dem i hur man är mot varandra.”
– Maria Isacsson, Lärare/Föräldracoach på Bodaskolan

”Framtid Tillsammans är en viktig del av vårt trygghetsarbete på skolan. Våra elever har lyft att de tycker att de styrda rastaktiviteterna har bidragit till ett lugnare klimat och de vet att det alltid finns en aktivitet förberedd med en vuxen som står och väntar. Även lärarna tycker att konceptet har fallit väl ut för elever som kanske känner sig lite utanför eller bortglömda. Lärarna har märkt att elever fångas upp som inte själva kan komma på något att göra på rasterna. Satsningen med en person som är med i fotbollsmatchen och dömer har fallit väl ut. Det har lett till att fler pojkar och flickor deltar i spelet.”
– Linda Rogberg, rektor på Sjöboskolan

 

Läs mer om Framtid Tillsammans här:

http://elfsborg.se/2017/08/10/ny-host-framtid-tillsammans/