Är du intresserad av att ingå i IF Elfsborgs matchorganisation 2018? Eric Sjölin som arbetar heltid i föreningen kommer att vara föräldraledig och därför ser vi behovet av att förstärka organisationen med ytterligare en SLO under säsongen 2018. En roll som bygger på service och kommunikation.

Inför säsongen 2012 infördes ett B-kritierium i UEFA:s klubblicens som innebär att en särskild kontaktperson för supportrar ska utses i de klubbar som ingår i UEFA-licensprocessen. Av SvFF:s UEFA-klubblicensbestämmelser framgår att ”föreningen måste utse en person med särskilt ansvar för kontakter med föreningens supportrar”. IF Elfsborg  haft två SLO:er i tjänst sedan 2012. Eric Sjölin som arbetar heltid i föreningen kommer att vara föräldraledig och därför ser vi behovet av att förstärka organisationen med ytterligare en SLO under säsongen 2018.

Vad betyder SLO – vad innebär SLO-rollen?

En av SLO:ns viktigaste uppgifter är att genom sin funktion verka för att föreningen utökar servicen till sina supportrar. Detta genom att finnas nära supportrarna i deras vardag och vid matcherna för att bevaka och följa upp att supportrarnas behov blir uppmärksammade och tillvaratas på ett bättre sätt.

Här följer i punktform en av UEFA framtagen definition på SLO:ns basfunktioner i föreningen:

  • En SLO fungerar som sambandsperson eller en bro mellan supportrarna och klubben och har som uppgift att hjälpa och förbättra dialogen;
  • SLO:ns arbete är beroende av den information denne får från såväl klubb som supportrar och den trovärdighet man uppbär från båda parter;
  • SLO:n informerar supportrarna om relevanta beslut av klubbens ledning samt även i andra riktningen – att synpunkter som förs fram av supportrarna framförs till klubbens ledning;
  • SLO:n bygger relationer inte bara med olika supportergrupper utan efter eget initiativ även med polis och säkerhetspersonal och eventuellt andra aktörer i samband med matcher;
  • SLO:n samarbetar med SLO:s hos andra klubbar innan matcher för att bidra till att supportrarna uppträder i enlighet med de riktlinjer som gäller för god säkerhet.

Uppdragets omfattning

IF Elfsborg söker efter en matchdags-SLO som kommer att vara arvoderad för arbetet på hemma- och bortamatcher samt i planering/uppföljning mellan matcher under säsongen 2018. Den som tillsätts som matchdags-SLO kommer att internutbildas inom IF Elfsborg samt erhålla SvFF:s SLO-utbildning inför säsongen 2018.  

Vem kan ansöka?

IF Elfsborg  tror att det är viktigt att en SLO har rätt förutsättningar och besitter lämpliga färdigheter för uppdraget. Exempelvis att denne är engagerad, motiverad och pålitlig och har uppriktig förståelse för alla berörda målgrupper. Det är ett plus om man själv har en supporterbakgrund.

Vi välkomnar såväl manliga som kvinnliga sökanden.

Vad bör ansökan innehålla?

Vi ser gärna att ansökan innehåller en personlig beskrivning av sökanden samt vilka kvalifikationer som sökanden besitter (exempelvis erfarenheter, språk, skrivkunskaper, utbildningar m.m.).

Skicka ansökan till
IF Elfsborg,
Ålgårdsvägen 32
506 30 Borås

Alternativt maila din ansökan till  info@elfsborg.se

Märk brevet eller mailet med SLO-ansökan.

Senaste ansökningsdatum 20 oktober.