Folksam förblir IF Elfsborgs huvudsponsor under ytterligare två år.
I söndags undertecknades samarbetsavtalet som innebär att samarbetet och samverkan förstärks ytterligare
.

Avtalet undertecknades i söndags vid en lunch på Quality Hotel Globe där omkring 300 av IF Elfsborgs partners befann sig i samband med årets storstadsresa.
Lars-Inge Svensson, chef Folksam Idrott, skrev tillsammans med IF Elfsborgs ordförande Bosse Johansson samt klubbchef Stefan Andreasson under samarbetsavtalet som löper över 2018-2019 och som i huvudsak bygger på sponsornätverk, varumärke och ”en stark röst inom svensk fotboll”.
– Både Folksam och IF Elfsborg jobbar aktivt och långsiktigt för ett hållbart samhälle – Folksam genom sitt arbete för ökad trygghet i samhället genom engagemang för det som deras kunder bryr sig om, IF Elfsborg gör det i Vi Tillsammans. Den grunden, ihop med långsiktighet och uthållighet gör att vi har en gemensam plattform att bygga vidare ifrån, säger Lars-Inge Svensson, chef Affär Idrott, Folksam.

Genom årens samarbete har man från Folksams sida imponerats av IF Elfsborgs sätt att arbeta med bland annat just samhällsfrågor. Man upplever att Vi Tillsammans går som en tydlig röd tråd genom hela verksamheten och att det finns en kontinuitet i klubbens CSR-arbete som innefattar Camp Elfsborg, samhälle och supportrar.
– Detta är oerhört viktigt för oss då Folksam är ett företag som ser andra värderingar än bara bra sportsliga placeringar. Vi är med i både med och motgång och söker inte bara exponering när det går bra. För oss är långsiktighet och kontinuitet viktigt, det skapar trovärdighet och detta är någonting vi ser finns i Elfsborg, säger Lars-Inge Svensson.
Han berättar vidare att Folksam nu också får den affärsinriktning man vill ha då företagen i Elfsborgs nätverk är huvudsaklig målgrupp.
– Vi blir tack vare det här nya avtalet än mer delaktiga i Elfsborgs stora fina nätverk som växt fram, mycket tack vare klubbens samhällsengagemang och genom sin starka position i bygden. Här kan vi bygga relationer med företag som i sin tur leder till affärer. Dessutom är Folksam idrottens försäkringsbolag med ett långvarigt engagemang i svensk fotboll och Elfsborg är över tid en betydande aktör inom svensk fotboll genom sin uthållighet i utvecklandet av klubben och verksamheten. Tack vare ett fint samarbete under många år vill och kan vi tillsammans ha en stark röst inom svensk fotboll, säger Lars-Inge Svensson.

Folksam är huvudsponsor till IF Elfsborg sedan 2009. Långsiktigheten i kombination med att Folksam alltid har varit en partner inom fotboll och idrott gör att man från IF Elfsborgs sida värderar det utökade samarbetet mycket högt.
– För IF Elfsborg är det av stort värde att kunna förknippas med den seriositet som Folksams varumärke innebär, det ger oss trovärdighet, stolthet och positiv kraft för framtiden. Vi är oerhört glada och stolta över att ha kommit överens om ett nytt huvudsponsoravtal och att Folksam fortsätter stötta IF Elfsborg, avslutar IF Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson.