Söndagens matchvärd, tillika Elfsborgspartner sedan tio år tillbaka är: Speed Group. Sedan starten 2004 har kurvan gått stadigt uppåt och nu söker Sjuhäradsbygdens ledande logistik- och bemanningsaktör ytterligare 173 medarbetare i Borås och Göteborg.

– Vi söker med ljus och lykta efter nya medarbetare och vi ser gärna också att tjejer söker då det är jätteviktigt för oss att ha en så jämn könsfördelning som möjligt. Vi anställer även gärna ungdomar. Kanske är det deras första jobb där de får lära sig vad arbetslivet innebär, hur man förhåller sig till en kollega, sin chef och kunder. I den här branschen får de ett brett perspektiv av arbetslivet och har en bra chans att lära sig mycket, säger Speeds VD Peter Nilsson.

Det faktum att man öppnar dörren för unga människor som inte alltid ännu hunnit få rätt kompetens går hand i hand med den utbildningsdel som vid sidan av bemanning och rekrytering, logistik och tillverkning utgör ett av Speeds fem verksamhetsområden.
-Vi kan idag inte förvänta oss att alla kommer färdigutbildade till en arbetsplats utan vi får också ta ansvar att säkerställa att de får rätt färdigheter genom vår försorg. Det är ett extremt sug efter arbetskraft idag och vi vill göra fler utbildningsinsatser både internt och externt. Exempelvis ser vi en väldigt hög andel arbetslösa bland utlandsfödda. Där känner jag att vi kan göra mer som arbetsgivare för att etablera dem på arbetsmarknaden – det blir inte bra när man aldrig får chansen till att få in en fot på arbetsmarknaden, men här känner jag att vi kan hjälpa till ännu mer än vad vi gör idag, säger Nilsson.

Speed Group omsätter idag ca 600 miljoner och VD Peter Nilsson tror att man under det kommande året kommer att ha en rejäl tillväxttakt på ca 60-70 procent.
-Tillväxttakten sker ej enbart genom organisk tillväxt utan också genom förvärv. Vårt långsiktiga mål är att dubblera verksamheten, utveckla våra redan effektiva logistik- och e-handelslösningar och växa även utanför Västra Götaland och helt enkelt bli en nationell spelare att räkna med, säger han.

Bara under 2017 har man gjort flera stora affärer, bland annat ett samarbetsavtal med Alingsåsföretaget Luna AB som lett till att Speed Group är den första 3PL-aktören i Norden som investerar i en Autostore (automatiserad logistiklösning reds.anm) och därmed tar logistiken in i framtiden.
-Denna investering innebär att man skapar en logistisk lösning som är mer kostnadseffektiv, håller bättre kvalitetsnivå och som är mer ergonomiskt fördelaktig för vår personal. I tillägg kommer denna investering också att minska kostnaderna även i kommande led – transportledet genom färre returer i och med att plockriktigheten är högre än i en manuell lösning.

Just 173 personer är vad Speed behöver anställa i dagsläget och Peter Nilsson pratar engagerat och inspirerande när han berättar vad det innebär att jobba för Speed Group vars kärnvärden är: kreativitet, kompetens och engagemang.
-Speed Group är ett företag som går bra, ger framtidsmöjligheter för rätt person och där vi jobbar med frihet under ansvar. Inte minst så har vi kul på jobbet – jag menar, har du inte en bra personalpolitik – vem vill jobba med dig då? Personalen är vår viktigaste resurs och det kommer den alltid att vara.

Därför stöttar vi IF Elfsborg:
”Vi på Speed Group tycker att det är oerhört viktigt att stödja en så viktig partner som IFE är i Sjuhärad och som har liknande värderingar som vi, där personalen är de som utgör skillnaden mellan vinst eller förlust. Har man ett starkt lag som kämpar tillsammans mot gemensamma mål så vinner man sina matcher och det är ingen skillnad mellan näringsliv och idrott i denna fråga.Tillsammans är vi starka!”

Fakta Speed Group
Verksamheter: bemanning och rekrytering av tjänstemän och kollektivanställda, logistik, tillverkning och utbildning.
Antal anställda: cirka 1 000, varav cirka 800 i Borås.
Omsättning: 560 miljoner kronor 2016.
Ägare: Ratos 70 procent och grundarna 30 procent.