Den svenska elitfotbollen och Arbetsförmedlingen har tillsammans presenterat en nationell satsning för att fler människor ska få en meningsfull sysselsättning. Som en av förlagorna och inspiration till satsningen finns IF Elfsborgs Jobb Tillsammans. 

För att lyfta fram och utveckla de svenska elitklubbarnas samhällsengagemang så har Svensk Elitfotboll (SEF) sedan en tid tillbaka startat ett CSR-råd med representanter från de olika föreningarna i landet. I detta råd har det under hösten skapats en nationell strategi för samhällsengagemang och värderingsfrågor där man nu bestämt sig för att centralt ta fram nationella riktlinjer för hur samtliga SEF–föreningar kan jobba med sina engagemang.
Genom detta samarbete med Arbetsförmedlingen vill elitfotbollen, genom föreningarna i allsvenskan och superettan, skapa en meningsfull sysselsättning för människor i utanförskap.
– Vi har ambitionen att ge arbetslösa personer kring våra klubbar kontakter så att de bygger nätverk och som en följd av det kommer i arbete eller studier. Fotbollen skapar kontaktytor över alla gränser, precis som både Malmö FF och IF Elfsborg redan gjort så framgångsrikt, säger Mats Enquist, Generalsekreterare på Svensk Elitfotboll till svenskelitfotboll.se.
– Att genom fotbollen skapa möten och samla människor med olika behov och bakgrund är precis den typ av initiativ och engagemang som vi behöver i samhället. Jag tycker det är ett utmärkt bra arbete som Svensk Elitfotboll gör för att bidra till en meningsfull sysselsättning för arbetslösa, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Vi ser fram emot att samarbeta med klubbarna runt om i landet, det är där mötena sker som kan öppna dörrar, säger Arbetsförmedlingens Generaldirektör Mikael Sjöberg till svenskelitfotboll.se.
Föreningarna i allsvenskan och superettan dagligen gör en stor insats för det svenska samhället genom sina samhällsengagemang. Svensk Elitfotboll har som intresseorganisation till föreningarna identifierat över 100 samhällsengagemang som föreningarna driver i egen regi.

Som förlaga och inspiration har till denna nationella satsning finns IF Elfsborgs Jobb Tillsammans, den andra är Malmö FF:s Karriärakademin.
I Borås har unga arbetssökanden hjälpts in på arbetsmarknaden i hopp om att ge dem en meningsfylld tillvaro, en inblick i arbetslivet och en chans att förbättra sina CV, detta i en gemensam insats av IF Elfsborg och Borås Stad för att hjälpa unga arbetslösa i åldrarna 18-25 år in i en meningsfylld tillvaro och ökad sysselsättning. Jobb Tillsammans ingår i Sjuhärads samordningsförbunds projekt POINT, som är finansierat av ESF (Europan Social Fond).
– Det är jätteroligt att ett nationellt samarbete är på plats och som kan ge möjligheter till alla föreningar inom SEF att göra liknande saker som vi har gjort i Jobb tillsammans. Detta är det första steget i vårt CSR–forum som startade i somras, och vi ser fram emot ett fortsatt och utökat samarbete i de här viktiga delarna, säger Vi Tillsammans verksamhetsansvarige Jan Ryrlén.
Den nationella strategin som tagits fram ut det här arbetet vilar på tre huvudpelare som utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling, med i huvudsak fokus på tre av målen; hälsa & välbefinnande, anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt samt minskad ojämställdhet.
Inom ramen för detta är Arbetsförmedlingen en naturlig samarbetspartner som möjliggör kontakter med arbetssökande och bidrar kompetens kring frågor om sysselsättning.

På bilden: Calle Stjerna, Varumärkeschef Svensk Elitfotboll,  Mikael Sjöberg, Generalsekreterare Arbetsförmedlingen, Karin Heri, Nationell samordnade Sysselsättning, Svensk Elitfotboll och Jan Ryrlén, Verksamhetsansvarig för Vi tillsammans i samband med att den nationella avsiktsförklaringen undertecknades mellan Svensk Elitfotboll och Arbetsförmedlingen.