IF Elfsborg bjuder in alla medlemmar till ordinarie årsmöte på Högskolan i Borås.
14 mars klockan 18.00

Det är dags för IF Elfsborgs viktigaste möte – årsmötet 2018. Här har du som medlem chans att tycka till och använda din demokratiska rätt som medlem i vår förening. Medtag medlemskort för 2017 för att föras upp på röstlängd innan mötet. Fika serveras för alla medlemmar från 17.30.

Valberedningen, med ordförande Bosse Lindell i spetsen, håller i detta nu på för fullt för att nominera kandidater till en stabil och välfungerande styrelse.
– Vi träffas ungefär sex gånger per år, mer intensivt i slutet av verksamhetsåret. Alla styrelsemedlemmar intervjuas för att se hur det fungerat under året och tar reda på vad vi saknar för kompetens och bakgrund. Vi vill ha olika personer med olika kompetenser inom juridik, ekonomi, marknadsföring, för att ta några exempel. Målsättningen är att halva styrelsens mandat går ut ett år, och andra halvan året efter – detta för att skapa kontinuitet och stabilitet. Sedan går vi till styrelsen 14 dagar före med våra nomineringar, så är det upp till styrelsen om de ska bli offentliga före årsmötet eller inte, berättar Bosse Lindell.

Omfattande arbete vid nyval
I år är också ett speciellt år då ordförande Bosse Johansson, som varit ordförande sedan år 2005, valt att inte ställa upp för omval. En ny ordförande ska väljas vilket medför stort arbete från valberedningen.
– Det gäller att hitta en person som verkligen vill och har engagemanget, det räcker inte att vara lite intresserad. Som med alla nyval får vi in tips, vi söker själva och använder kontaktnät, något IF Elfsborg är riktigt bra på. Dock är det viktigt att förslagen är förankrade när vi får in de, så vi inte ringer och personen i fråga är helt ovetande och heller inte intresserad.

De som har ett år kvar på sin mandattid i styrelsen är Sune Lundqvist, Michael Ekberg, Joachim Modigh samt Nadja Bengtsson. Valberedningen består av fyra personer där Bosse Lindell är ordförande, därefter är det Peder Ekberg, Paul Brunngård och Martin Tillsten. Dessutom finns Joachim Modigh som styrelsens representant.
Läs mer om styrelsen på denna länk.

Ännu inte medlem?
IF Elfsborg är en demokratisk förening ägd till 100 procent av dess medlemmar. Medlemskapet är ett sätt att visa sin tillhörighet och stötta föreningen, en självklarhet för trogna Elfsborgare. Som tack för att du är medlem ingår en rad förmåner. Läs mer och bli medlem idag via den här länken: 

Välkomna den 14 mars önskar IF Elfsborg styrelse