CRS–representanter från klubbar i allsvenskan och superettan samlades i förra veckan i Borås för att träffa och informera kommunrepresentanter och Arbetsförmedlingen i syfte att starta upp det gemensamma samarbetet där man ska skapa jobb till personer utanför arbetsmarknaden.

Temat för konferensen var samhällsengagemang, något som arrangerande IF Elfsborg har arbetat med sedan många år tillbaka genom verksamhetsdelen Vi Tillsammans.
13 klubbar, inklusive föregångarna på området; IF Elfsborg och Malmö FF, från allsvenskan och superettan var närvarande i Borås då man med sex kommuner eller städer samt åtta olika avdelningar av Arbetsförmedlingen, inklusive den nationella, under två dagar informerade, diskuterade och initierade ett bredare och gemensamt samarbete där syftet är att skapa jobb till personer långt utanför arbetsmarknaden.
Konferensen ägnades åt Svensk Elitfotbolls CSR-råd och en presentation av klubbarna samt det nationella samarbetet med Arbetsförmedlingen och syftet att gemensamt skapa sysselsättning åt personer som annars inte kan ta sig in på arbetsmarknaden. En stor del av konferensen ägnades också åt att belysa vikten och möjligheten till samarbete mellan klubb och kommun. Förlagor till det stora samarbetet är IF Elfsborgs Jobb Tillsammans samt Malmö FF:s Karriärdagen, men på plats på konferensen fanns också gott om klubbar som också är intresserade av samarbetet.
– Det här är en start där vi gör någonting gemensamt, där vi visar vad svensk elitfotboll gör tillsammans, säger IF Elfsborgs Jan Ryrlén, verksamhetsansvarig för Vi Tillsammans samt medlem i Svensk Elitfotbolls CSR-råd.

Svensk Elitfotboll har identifierat tre av FN:s globala mål för hållbar utveckling där de flesta av klubbarnas redan existerande samhällsengagemang får plats. Det är hälsa, sysselsättning och integration och jämställdhet, där alltså samarbetet med Arbetsförmedlingen faller inom ramarna för sysselsättning.
– Vi vill att alla ska vara med. Tanken är att visa det vi redan gör, inte främst att rada upp en massa nya grejer. Alla samlas under samma paraply, men alla kan göra sina egna saker. Vi sparar pengar till samhället men vi har aldrig kunnat visa det, men om vi nu kan det så blir det enormt slagkraftigt, säger Jan Ryrlén.
Borås Stad höll också en presentation och de, precis som andra medverkande städer, påtalade möjligheter och effekter av samarbete med klubbarna.
– Konferensen i Borås handlar om hur vi kan använda elitlagen i det förebyggande sociala arbetet bland barn och unga. Här är IF Elfsborg och Malmö FF föregångare bland de allsvenska lagen, säger Tommy Jingfors, förvaltningschef på Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås.
Jan Ryrlén om samarbetet med Borås Stad:
– Vi engagerar oss för att vi har en unik möjlighet att öppna dörrar och sammanföra personer, organisationer och företag. Vi är geografiskt, politiskt och religiöst obundna vilket medför att vi kan få fler människor att mötas för att öka förstående och acceptans för och till varandra. I detta arbete är Borås Stad en viktig partner. Vi samarbetar på ett mycket bra sätt som ger både oss och staden möjligheter att göra bra saker som gynnar våra invånare, säger Jan Ryrlén.

Detta gör IF Elfsborg och Borås Stad och tillsammans:

* Jobb tillsammans – IF Elfsborg och Borås Stad hjälper unga arbetssökande 18-25 år in på arbetsmarknaden.
* Framtid tillsammans som drivs av Borås Stad, Arbetsförmedlingen och IF Elfsborg. 10–15 arbetssökande jobbar två och två i fem olika stadsdelar i och runt Borås. Tillsammans med skola, fritids och idrottsföreningarna i de olika områdena jobbar man för att upptäcka, identifiera och fånga upp barn och unga som befinner sig i, eller är på väg in i utanförskap.
* Stöd för nyanlända att komma in i svenska samhället. IF Elfsborg samarbetar med Borås Stads fadderverksamhet för att arrangera språkluncher. Syftet är att bidra till att nyanlända boråsare får en bra start i sitt nya hemland.