Föreningens nyvalda styrelse har nu beslutat om sin konstituering. Till vice ordförande valdes Mats Karlsson och till sekreterare utsågs Anders Segeblom.

Vill du veta mer om vilka uppdrag de olika styrelseledamöterna har så kan du läsa här