Vi närmar oss IF Elfsborgs årsmöte 2019 och föreningens valberedning vill därför lämna en lägesrapport om deras arbete.

Vid höstens första sammanträde i valberedningen informerade styrelsens representant Ingela Carlsson valberedningen om styrelsens pågående arbete. Många tunga och tidskrävande projekt och arbete, som skall genomföras under 2019 pågår.

De styrelseledamöter som står för omval vid årsmötet 2019 är Michael Ekberg, Joachim Modigh och Nadja Bengtsson, samt styrelseordföranden Sune Lundqvist. Samtliga ha sagt sig positiva till att ställa upp för ytterligare en period, om de får förtroendet och blir valda. Valberedningen har samtalat och intervjuat samtliga ovanstående om deras roll och arbete i styrelsen och fått mycket positiva svar om det pågående arbetet i IF Elfsborgs styrelse. Det enda problemet är att få tiden att räcka till för alla stora projekt, som ligger framför oss.

Medlemmar kan inkomma med förslag på kandidater ända fram till årsmötet, den 13 mars 2019. Valberedningens förslag kommer dock att presenteras senast den 20 februari, via medlemsutskick samt på föreningens hemsida.

Valberedningen fortsätter sitt arbete med att hitta eventuella nya kandidater, men vill särskilt påpeka att allt styrelsearbete i IF Elfsborg är ideellt och tidskrävande.

Nomineringar av kandidater skickas till: lindell.bosse@gmail.com senast den 11/2

IF Elfsborgs valberedning
Bosse Lindell
Peder Ekberg
Paul Brunngård
Martin Tillsten