Onsdagen den 13 mars kl. 18:00 bjuder IF Elfsborg in till Årsmöte på Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås.

Varmt välkomna alla medlemmar till IF Elfsborgs Årsmöte. Här har du som medlem chans att tycka till och använda din demokratiska rätt som medlem i vår förening. (Medtag medlemskort för 2018). Fika serveras från klockan 17:30.

Namnförslag lämnas till Valberedningens ordförande Bo Lindell, senast 11 februari: lindell.bosse@gmail.com

Motioner och förslag till Årsmötet

Medlemmar som önskar väcka motion till Årsmötet, skall senast den 27 februari skicka detta till IF Elfsborg, Ålgårdsvägen 32, 506 30 Borås eller till camilla@elfsborg.se

Övrigt

Årsredovisningen kan avhämtas på kansliet fr.o.m den 6 mars.

Välkommen!

/IF Elfsborgs styrelse