I början på 2017 inledde IF Elfsborg tillsammans med Guliganerna ett samarbete med organisationen Aldrig ensam för att belysa samhällsproblemet – psykisk ohälsa hos unga vuxna. Nu fortsätter vårt samarbete när Aldrig Ensam-show kommer till Borås och Sagateatern den 30 januari. 

Aldrig Ensam-show är ett nytt koncept som just nu har turné i 18 olika städer.  Under föreställningen berättar Charlie Eriksson om sina personliga erfarenheter av psykisk ohälsa, om självmordsförsöket som ledde till vård i respirator och om sin väg tillbaka till livet igen. Kristofer Greczula, som också lidit av psykisk ohälsa, lämnar ingen oberörd genom när han bland annat framför sin egen You’re not alone, den låt som kommit att representera organisationen Aldrig Ensam. Charlies gripande, men trots allt hoppfulla historia, och Kristofers fantastiska talang som musiker skapar en stämning som trollbinder och ger minnen för livet.

Charlie Eriksson, Aldrig Ensams grundare, om samarbetet med IF Elfsborg
– Män är överrepresenterade vad det gäller antalet självmord i Sverige. Män har högre trösklar för att våga söka hjälp för sin psykiska ohälsa. Det är en inpräntad machokultur som gör att män hellre ska klara av sina motgångar på egen hand än att söka hjälp. Detta måste vi ändra på. Det behövs en attitydförändring och en större öppenhet kring psykisk ohälsa. Ett av våra sätt för att nå en större målgrupp är att vi arbetar med flera idrottsföreningar där IF Elfsborg är en av dem. Vi vill skapa en acceptans kring den psykiska ohälsan, kasta ljus på den, i en miljö där många män vistas och kulturen många gånger kan vara tuff  säger Charlie Eriksson.

– Att arrangera en show är ett nytt sätt för oss att ta oss utanför internet där det mest av vår verksamhet bedrivs i vardagen. Vår show är något som kan attrahera alla målgrupper och hittils har det varit otroligt stort intresse. Vi hoppas att många Boråsare kommer till Sagateatern den 30e!

Eric Sjölin arbetar med Vi Tillsammans, IF Elfsborgs arbete i samhället
– Arbetet som Charlie gör med Aldrig Ensam är otroligt viktigt för att sprida medvetenhet och kunskap hos alla som det beröra. För IF Elfsborg blir det här en möjlighet att hjälpa till och sprida organisationens viktiga budskap. Som en del av vårt arbete med Aldrig Ensam har vi tidigare arrangerat två utbildningar i samarbete med Suicide zero på temat Våga Fråga för att förebygga självmord. Till showen den 30e januari kommer flera kanslianställda, ungdomsledare och Vi Tillsammans-personal, som varje dag möter unga i vår verksamhet, att närvara.

Aldrig ensam är ett informationsprojekt som sprider kunskap och bryter tystnaden kring det tabubelagda ämnet psykisk ohälsa bland unga vuxna. Projektet startades av Charlie Eriksson för att bidra till en mer öppen dialog kring en problematik som många möter i sin vardag. Alla drabbas, men ingen vågar prata om det. Ingen ska behöva leva med psykisk ohälsa i hemlighet, Aldrig ensam bryter isen och bidrar till att fler vågar söka hjälp för sin psykiska ohälsa. Den ökade trenden att ungdomar väljer att begå självmord istället för att söka hjälp hos psykiatrin måste brytas.

Läs mer och köp biljett via den här länken.