Handlingar inför årsmötet: Inkomna motioner

Publicerad: 2019-03-04 12:29

Enligt föreningens stadgar skall förslag till årsstämman från röstberättigade medlemmar vara inskickade senast 14 dagar före stämman. Till årets stämma har två motioner skickats in. Dessa två motioner redovisas nedan i pdf. Styrelsens förslag med anledning av dessa motioner kommer att presenteras senast onsdag 6 mars.

Motion 1. Elitsatsning damfotboll (PDF)

Motion 2. Ett elitsatsande damlag i IF Elfsborg (PDF)

Onsdagen den 13 mars kl. 18:00 bjuder IF Elfsborg in till Årsmöte på Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås.

Huvudpartners