Under ett lunchseminarium på Do Tank Center i Borås anordnade Centrum för välfärdstudier (CVS), FoU Sjuhärad välfärd och Science Park Borås (SPB), det andra seminariet i Högskolan i Borås serie om det socialt hållbara välfärdssamhället med titeln ”Elitfotboll och välfärd – om IF Elfsborg och samhällsengagemang”. Här bjöds Stefan Andreasson och Mats Karlsson, klubbchef respektive vice ordförande i IF Elfsborg, och Arbetslivsforskarna Margareta Oudhuis och Marcus Gianneschi in för ett intressant och värdefullt samtal.

Det hybrida seminariet, med deltagare både på plats och digitalt via Zoom, inleddes med att arbetslivsforskarna vid Högskolan i Borås, Margareta Oudhuis och Marcus Gianneschi, fick presentera sin studie om IF Elfsborgs välfärdsverksamhet. Under en period har forskarna studerat föreningens välfärdsarbete – Vi Tillsammans.  Oudhuis och Gianneschi beskrev den unika potential som en idrottsförening har vad gäller välfärdsinsatser  och vilka drivkrafter som kan ligga bakom föreningars arbete i välfärdsbyggandet. Samtidigt diskuterades flera utmaningar – som exempelvis konsten att sätta ekonomiska värden på samhällsengagemanget.

På samma tema fortsatte Andreasson och Karlsson att reflektera över hur ekonomiska intressens kortsiktighet ibland kan stå i kontrast till den långsiktighet som välfärdsarbetet – liksom idrottsverksamheten – kräver. De gav konkreta exempel på olika välfärdsprojekt och vad de betytt för både deltagare och Borås i stort.

Presentationen av studien och den senare sammanfattningen från IF Elfsborg fortsatte sedan med en längre frågestund där moderatorerna på scenen, publiken på plats och digitalt kunde ställa frågor till deltagarna.

Hela seminariet filmades och här är länken till reprisen: HBPLAY. (Högskolan I Borås)

Vill du läsa mer om IF Elfsborg samhällsengagemang Vi Tillsammans? KLICKA HÄR