Styrelsens svar på inkomna motioner samt styrelseförslag

Publicerad: 2023-03-07 09:50, Uppdaterad 2023-03-07 09:56

Till IF Elfsborgs årsmöte den 14 mars har det inkommit två motioner. Dessa publiceras här nedan tillsammans med styrelsens svar samt styrelsens förslag till medlemsavgifter 2024.

Motion 1: IF Elfsborg ska jobba för supportervänliga avsparkstider.

Många människor lever sina liv efter IF Elfsborg och spelschemat för representationslagen. När spelschemat sätts lämnas semesteransökningar för att kunna se IF Elfsborg spela fotboll på plats, oavsett var i Sverige det är. Vi är övertygade om att det är väldigt viktigt för svensk fotbolls framtid att ta hänsyn till hur supportrarna vill att spelschemat ska se ut. Den aktiva supporterkulturen är svensk fotbolls största tillgång. Det visas inte minst när Svensk Elitfotboll gjort undersökningar bland besökare som säger att 92 % av alla besökare ser den stämning som skapas på arenorna som den mest positiva delen av hela besöket. Därför bör det också arbetas för att maximera antalet supportrar på plats på arenorna vilket kommer bidra till att göra Allsvenskan ännu mer attraktiv.

Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) är en sammanslutning av supporterföreningar runt om i hela landet. De har i många år arbetat för ett mer supportervänligt spelschema. Huvudfokus ligger på att fastställa spelschemat så tidigt som möjligt, att fler matcher ska spelas på helger samt att 17:30 avsparkstiden på söndagar är att likställa med en vardagsmatch och därmed ska tidigareläggas.

Det finns en god dialog mellan främst Guliganerna och IF Elfsborg i dessa frågor redan idag, men vi motionärer vill att IF Elfsborg tar ännu tydligare ställning för ett supportervänligt spelschema. De senaste åren har runt 30% av matcherna i Allsvenskan spelats på vardagar och ytterligare ca 20% av matcherna på avsparkstiden 17:30 på söndagar. Det är runt 50% av matcherna på avsparkstider som försvårar närvaro för resande supportrar. Att spela matcher på fredagar, lördagar och söndagar innebär betydligt större möjlighet för oss supportrar att närvara på plats, vilket gör Allsvenskan till vad Allsvenskan är idag. Vi anser också att de vardagsmatcher som ändå spelas att IF Elfsborg ska verka för ett maximalt reseavstånd på 30-mil för gästande lag. VI anser att det är en både rimlig och realistiskt gräns. Som inspiration har man I Tyskland helt slopat måndagsmatcher i Bundesliga och det är en vision vi tycker att IF Elfsborg och Svensk Elitfotboll ska sträva efter.

Vi motionärer är medvetna om att IF Elfsborg inte ensamt kan bestämma vilken dag och tid alla matcher kan spelas på. TV, motståndarlag, polis, Europaspel, arena-tillgänglighet och en rad andra faktorer påverkar när matcherna spelas. Men vi är också medvetna om att det går att påverka spelschemat och att det knappast kan anses vara en naturlag att vi supportrar och medlemmar ska acceptera nuvarande upplägg på spelschemat. Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) har mest att säga till om när det kommer till spelschemat och SEF styrs av dess medlemmar inom Allsvenskan och Superettan. Därför bör IF Elfsborg verka inom SEF för att skapa ett mer supportervänligt spelschema som gäller för hela Allsvenskan. Det finns andra föreningar inom SEF med liknande motioner som den här och vi anser att IF Elfsborg bör samarbeta med dessa föreningar för att öka möjligheterna till ett mer supportervänligt spelschema.

Vi anser vidare att motionen även ska gälla för den serien representationslaget-Dam spelar i. Förhoppningsvis klättrar damlaget i seriesystemet och IF Elfsborg bör verka för att så många supportrar som möjligt har möjlighet att vara med på den resan och se laget på plats. Det gör man genom att se till att matcherna spelas på helgdagar.

Vi yrkar därför att årsmötet beslutar:
…att IF Elfsborg ska verka för att representationslagens matcher ska spelas på fredagar, lördagar eller söndagar.
… att IF Elfsborg ska verka för att tidigarelägga 17:30-avsparkstiden på söndagar
.…att IF Elfsborg ska verka för att det införs en 30-mils gräns för bortamatcher på vardagar.

Isak Edén, medlemsnummer #201503133
Cissi Karlen, medlemmsnummer #2015013917

Styrelsens utlåtande över motion 1 angående att IF Elfsborg ska jobba för supportervänliga avsparkstider


Motionen tar upp en fråga som har stor betydelse för alla som vill se och följa IF Elfsborg. Vi ser vilken stor betydelse supportrarnas stöd har på såväl hemma- som bortaplan. Många lägger ner otroligt mycket tid och stort engagemang för att få möjlighet att följa sitt lag. För de som inte är engagerade inom fotbollen är det nog svårt att förstå hur stor del av en aktiv supporters liv som ”styrs” av spelprogrammet. Att underlätta för våra supportrar att kunna delta på såväl hemma- som bortamatcher är därför en fråga som föreningen alltid kommer bevaka och driva, då det inte alltid är föreningen själv som fattar de beslut som påverkar detta.

Det är viktigt att känna till att det är Svenska Fotbollförbundet, SvFF, som årligen fastställer spelprogram för damer från division 1 och uppåt och för herrar från division 3 och uppåt. Övriga spelprogram hanteras på distriktsnivå. När det gäller spelprogrammet för vårt damlag på den nuvarande nivån är det ansvarigt distrikt som tar emot önskemål från föreningarna. Vi kan konstatera att för närvarande är merparten av damlagets matcher förlagda till veckosluten. Men i framtida högre serier blir situationen förmodligen en annan och frågan om avsparkstider kommer då att få en annan aktualitet.

För Allsvenskan och Superettan gäller en särskild process. Under arbetets gång tar SvFF in synpunkter från bland annat Svensk Elitfotboll, Polisen, de som har sändningsrättigheter (TV) och de 32 elitklubbarna (däribland IF Elfsborg). Elitklubbarna tar i sin tur in synpunkter från den egna organisationen (sporten, fysio, evenemang, marknad, säkerhet mm), supportrar, publik (ståplats, familjer) och samarbetspartners. Det finns många intressenter att ta hänsyn till som har ett stort engagemang.

Precis som motionärerna skriver finns det sedan lång tid en god och konstruktiv dialog mellan förening och supportrar i dessa frågor. Dessa dialoger har varit värdefulla och vägledande när föreningen i sin tur har lämnat synpunkter vidare till Svensk Elitfotboll.

Som alla kan förstå är det en komplex uppgift att sätta samman alla spelprogram. Ett antal olika aspekter och intressen ska vägas in och många parter påverkas. Förutom alla synpunkter från de ovan nämnda intressenterna måste hänsyn tas till t ex europaspel, gemensamma överenskommelser om vilodagar, arenatillgänglighet p g a andra evenemang och säkerhetsfrågor vid s k högriskmatcher.

När det gäller frågan om 30-milsgräns finns en särskild aspekt som gör denna fråga extra känslig. I processen när Svenska Fotbollförbundet fastställer spelprogrammet är sportslig rättvisa en central faktor. Det är därför av extra viktigt att skapa en jämn kronologisk fördelning av hemma- och bortamatcher samt lika antal vilodagar mellan matcherna för de deltagande lagen. Om ett visst avstånd för bortalaget ska vara ett krav vid samtliga vardagsmatcher så blir det oerhört svårt att fastställa ett spelprogram som bibehåller lika sportsliga förutsättningar för klubbarna, beroende på var de har sin geografiska hemvist.

En 30-milsgräns skulle även få ytterligare påverkan: För att få in samtliga 30 omgångar i årskalendern spelas varje år rena veckoomgångar i Allsvenskan och Superettan. Gällande dessa omgångar är det i princip omöjligt att säkerställa att inget bortalag har mer än 30 mil till matcharenan.

Därför föreslår styrelsen att förslaget om att verka för en 30-milsgräns avslås, även om det är en intressant tanke och kan bli aktuellt att återkomma till.

När det gäller förslagen om att representationslagens matcher ska spelas fredag – söndag så delar styrelsen motionärernas inställning att det är en viktig fråga att bevaka. Styrelsen vill därför inte avslå detta förslag. Samtidigt kan inte styrelsen bifalla detta förslag då det skulle innebära att andra gruppers intressen, som styrelsen också har att lyssna till och bevaka, helt skulle stå tillbaka. Styrelsen behöver ha en möjlighet att balansera dessa olika intressen.

Slutligen vill styrelsen bifalla förslaget om att verka för att söndagens avsparkstid tidigareläggs.

Styrelsen föreslår att:
– den andra att-satsen bifalls,
– den tredje att-satsen avslås,
– att motionen i övrigt anses besvarad.
____________________________________

Motion 2: Färger på IF Elfsborgs tävlingsdräkt

De senaste åren har en positiv utveckling skett vad gäller föreningen tävlingsdräkt. Utseendet har blivit mer genomarbetat och enhetligt vilket har lett till att försäljningen av tröjor till privatpersoner har ökat.

Många sponsorer har också engagerat sig i det här genom att inte använda deras ordinarie färger för logotyp utan istället valt att använda gult och svart. Detta har bidragit till att tävlingsdräkten blivit mer enhetlig och gjort det finaste vi har, föreningens tävlingsdräkt, mer värdig.

Men några företag har valt att inte ändra färgställningen på sina logotyper. Detta skapar en nackdel gentemot de företag som har valt att göra det. Det gör också att tävlingsdräkten ser ut som en anslagstavla, vilket bidrar till att tävlingsdräkten förlorar sin helhet som representation för IF Elfsborg.

Med anledning av detta föreslår vi:
Att årsmötet beslutar att de enda färger som ska förekomma på tävlingsdräkten är gult och svart. Med undantag för centrala avtal stiftade av Svensk Elitfotboll, Svenska Fotbollförbundet eller annan högre instans.

Alfred Johansson #2015011727
Alma Proohf #2015089602
Mathias Elovsson #2015031855
Isak Edén #201503133
Kim Persson #2015088244
William Kjellén Roos #2015011829
Anders Hultin #2015031405
Sara Karlén #2015013918
Anders Eliasson #2015012247
Christian Holmedal #2015087715
Kalle Gyllander #2015012973
Andreas Tranlöv #201507622
Viktor Högberg #2015033781
Cecilia Karlén #2015013917
Josef Borhammar #2015032808
Kim Eriksson #201501895
Christoffer Andersson #2015031293
Markus Carlstrand #2015032293

Styrelsens utlåtande över motion 2 angående färger på IF Elfsborgs tävlingsdräkt

Styrelsen gläds med motionärerna över den positiva utveckling som vi tillsammans lyckats åstadkomma kring vår tävlingsdräkt. Det finns ett stort engagemang och god samverkan kring framtagandet av den årliga matchtröjan och matchtröjelanseringen har blivit en av årets höjdpunkter.

På senare år har vår tävlingsdräkt och dess utformning varit uppe till diskussion och beslut vid några av våra årsmöten.

Sedan ett beslut på årsmöte har vi inskrivet i våra stadgar (8 kap 3§) att ”Föreningens ordinarie tävlingsdräkt är gul tröja, svarta shorts och gula strumpor. Detaljer av andra färger kan förekomma.”

Vid årsmötet 2022 beslutades att avslå en motion om att införa spelarens namn på tröjan. Ett viktigt argument var att varje år tas en unik matchtröja fram, tillsammans med representanter för våra supportrar. Utformningen och vilka detaljer som tas med påverkar hur övriga detaljer, såsom t ex namn, kan exponeras på tröjan. Årsmötet ansåg att det var viktigare att kunna behålla möjligheten att variera utformningen än att låsa fast sig vid att alltid ha med spelarnamnet.

Precis som motionärerna skriver så går det inte att garantera en helt gulsvart dräkt hur gärna vi än så skulle vilja. Vi kommer alltid att behöva göra undantag för centrala avtal gjorda av Svensk Elitfotboll, Svenska Fotbollförbundet eller annan högre instans.

Det är vår ambition att i våra lokala uppgörelser om reklam på tävlingsdräkt eftersträva den gulsvarta linjen. Men att införa tvingande krav, såsom motionärerna vill, som innebär att vi måste tacka nej till ett samarbete om vi inte kan uppnå detta vore olyckligt. Det skulle kunna innebära att samarbeten som båda parter är angelägna om och har ett stort intresse av kanske inte kan förverkligas. Vi vill även framöver ta vara på det engagemang som finns kring vår tävlingsdräkt och fortsätta på den inslagna positiva vägen. Det innefattar dialog med våra samarbetspartners för att kunna hitta lösningar kring vår tävlingsdräkt.

Styrelsen föreslår att motionen anses besvarad

____________________________________

Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2024

Styrelsen föreslår att det införs en ny kategori för medlemsavgifter: Barn.
Styrelsen föreslår även att begreppet Familjemedlemskap förändras.

Nuvarande medlemsavgifter (fastställda av årsmötet 2022 och gäller för 2023)

Ungdom 0–17 år: 100 kr
Vuxen (från 18 år): 300 kr
Familjemedlem (person boende på samma adress som en vuxen medlem): 100 kr

Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2024:

Barn 0–15 år: 150 kr
Ungdom 16–17 år (röstberättigad): 250 kr
Vuxen (från 18 år): 400 kr
Familj (max 7 personer boende på samma adress, varav minst en vuxen vårdnadshavare): 700 kr

Motivering och bakgrund till detta är bland annat:
– Vi önskar uppdatera och anpassa efter nutida behov och förutsättningar (Vi har haft samma upplägg kring medlemsavgifter sedan 2010)
– Mer anpassat efter de olika typer av medlemmar vi har, underlättar riktad kommunikation och tydlighet framåt.
– Ett fast familjepris hoppas vi innebär att fler tar med hela familjen som medlemmar och gör oss större och bättre, tillsammans.

Huvudpartners