GDPR

Du har säkert hört talas om GDPR. Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).
Det är viktigt för oss att du som partner till IF Elfsborg känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de uppgifter vi sparar och behandlar om dig.
När du är partner i IF Elfsborg behandlar vi dina personuppgifter i form av bl.a. namn, adress, telefonnummer, e-mejl för att:

 

– (i) fullgöra vårt avtal med dig som partner och erbjuda dig de förmåner och evenemang som du har rätt att delta i som partner;

– (ii) kunna kommunicera med dig (skicka information om föreningen samt inbjudningar till nätverksträffar och matcher);

– (iii) dela uppgifterna (via kontaktlista) till nätverket och övriga partners;

– (iv) utvärdera och förbättra vår verksamhet; och

– (v) för att fullföra de rättsliga skyldigheter som förening har.

Dina uppgifter sparas så länge du är partner till IF Elfsborg samt ett (1) år efter avslutat partnerskap. Uppgifter som krävs för IF Elfsborgs redovisningsskyldighet enligt lag sparas i sju (7) år. Dina uppgifter delas inte med tredje part utanför partnernätverket, emellertid delas dina uppgifter inom partnernätverket till andra partners för att du ska kunna få ut så mycket som möjligt av ditt partnerskap.
Information, rättelse och klagomål

Den nya lagen innebär att du som partner/medlem har ett antal rättigheter. Du har rätt att gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig. Om du vill ha sådan information ombeds du att skicka en skriftligt undertecknad begäran till IF Elfsborg på adress: Ålgårdsvägen 32, 506 30 Borås. Ansökan kan även göras på mejl till gdpr@elfsborg.se.
Om dina personuppgifter är felaktiga eller har behandlats i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du alltid rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller utplånas. Du har även rätt att begära ut personuppgifterna och när så är möjligt begära att personuppgifterna överförs till annan angiven personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet, med klagomål gällande IF Elfsborgs personuppgiftsbehandling av dina uppgifter. Du kan även skriva till IF Elfsborg direkt vid klagomål på mejl till gdpr@elfsborg.se.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om dina rättigheter eller hur IF Elfsborg behandlar dina personuppgifter kan du ta del av IF Elfsborgs personuppgiftspolicy som du hittar här.

 

Huvudpartners