Säkerhet & Trygghet

Vi vill att du ska känna dig trygg och välkommen på arenan. IF Elfsborgs arbete med trygghet, säkerhet och service utgår från föreningens värdegrund och uppförandekod som all personal samt besökare förväntas agera enligt.

Det övergripande målet för arbetet vid matcharrangemang är att alla som arbetar på eller besöker Borås Arena ska vistas i en allt igenom trygg och säker miljö. Detsamma gäller på väg till och från arenan i samband med våra matcher, vilket även inkluderar våra bortamatcher.

Ingen ska behöva utsättas för våld eller hot om våld eller rasistiska, diskriminerande eller på andra sätt nedsättande påhopp. Ingen ska heller känna att deras trygghet eller säkerhet äventyras på något annat sätt.

IF Elfsborgs säkerhetsarbete

För IF Elfsborg står säkerheten i fokus. Alla ska känna sig trygga, säkra och välkomna på våra evenemang. Inför säsongen 2024 förändrar Svensk Elitfotboll i de särskilda tävlingsbestämmelserna gällande säkerhetsarbetet på arenorna i Allsvenskan genom att tidigare riktlinjer nu blir direktiv.

2023 upplevde vi folkfest, glädje, publikrekord och en strid om SM-guldet i vår hemmaborg. Precis som vi vill att det ska vara i Borås. Det positiva som sker på läktarna och bland våra supportrar är samspelet mellan gammal och ung, man och kvinna, folk med olika bakgrund, olika ursprung och från olika samhällsklasser. Det visas en ömsesidig respekt mellan alla som tillsammans enas av kärleken till IF Elfsborg. Någon gång per säsong bryter sig dock en eller fler individer ur denna gemenskap och begår ordningsstörningar och/eller illegala handlingar.

2024 kommer IF Elfsborg fortsatt fokusera på säkerheten, vi kommer följa direktiven i STB ”Särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i allsvenskan och superettan, Elitfotbollsmanual 2024”.

IF Elfsborg är också övertygade att många problem löses med dialog och med ömsesidig förståelse och respekt vi fokuserar därför mycket på dialogbaserade åtgärder, bland annat föreläsningar för våra sponsorer och för vår personal på teman som supporterskap eller ordningsstörningar.

Vi har också bjudit in representanter från våra supportrar för en inkluderande dag tillsammans med personalen på vårt sporkontor.  

Vi fortsätter med en inkluderande samverkan genom månatliga möten med våra supportrar.

Med säkerhetsfrågan i fokus på samtliga arenor i svensk elitfotboll startar Allsvenskan den 30 mars. I år firar IF Elfsborg 120 års jubileum och vi ser fram emot en spännande tävlingssäsong fylld av publikrekord, positiv energi och fotbollsglädje.

Vi tillsammans.

Personal med särskild fokus på trygghet och service

Vid varje matcharrangemang arbetar ett stort antal personer med trygghet, säkerhet och service för att på bästa sett ge Dig en positiv upplevelse.

Publikvärdar
Publikvärdarnas roll är att höja trivseln bland publiken. Deras huvudsakliga uppgifter består i att med ett serviceinriktat och välkomnande bemötande hjälpa våra åskådare till rätta, upprätthålla en säkerhetsberedskap med betoning på sjukvård, brand och evakuering samt vara behjälpliga vid oförutsedda händelser.
Målet är att vid alla tillfällen erbjuda vår publik trygghet, säkerhet och service. Våra publikvärdar bär rosa västar och på varje läktare finns en läktaransvarig som bär blå väst. Tveka inte att kontakta våra publikvärdar under Ditt besök på arenan om det uppstår frågor. De är där för Din skull!

Läkare/Sjukvårdare
Vid varje allsvensk match finns minst två sjukvårdare som är legitimerade sjuksköterskor samt en matchläkare på plats på Borås Arena
Relevant sjukvårdsutrustning, inklusive hjärtstartare (defibrillator) finns lättillgänglig på Arenan på väl utmärkt plats. Sjukvårdarna kontrollerar inför varje match att sjukvårdsutrustning och hjärtstartare är komplett och funktionsduglig.

Räddningstjänst
Vid alla matcher i allsvenskan på Borås Arena finns minst fyra personer från räddningstjänsten på plats.

Ordningsvakter
Ordningsvakterna är vår primära resurs för att hantera säkerhetsrelaterade incidenter på arenan. Våra ordningsvakter bär blå uniform.

Kameraövervakning, visitation och rätten att neka tillträde till arenan

Kameraövervakning
Syftet med kameraövervakning på Borås Arena är att få extra stöd för att kunna förebygga brott, förhindra olyckor och för att få utredningsunderlag i händelse av ordningsstörningar eller andra förseelser. Borås Arena har tillstånd att kameraövervaka arrangemang och det finns ett väl utbyggt system med både fasta och rörliga kameror på läktare och vid entréer.

Visitation
Som arrangör ansvarar IF Elfsborg för säkerheten för Dig som åskådare i samband med match. Våra publikvärdar genomför därför visitation före inträde på arenan. Detta görs för att förhindra att pyrotekniska pjäser eller andra förbjudna föremål som kan användas som vapen ska föras in på arenan. Besökare är skyldiga att på begäran av IF Elfsborgs personal låta sig visiteras. Om någon vägrar visitation har föreningen rätt att neka personen inträde på arenan. Kom ihåg att detta är för Din säkerhets skull.

IF Elfsborgs befogenheter
IFE har som arrangerande förening rätt att neka den som är påtagligt berusad eller påverkad av droger tillträde till arenan.
Den som täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som befaras störa ordningen äger inte tillträde till arenan.
Det är inte heller tillåtet att medföra alkohol eller andra droger, vapen eller potentiellt farliga föremål, pyroteknik eller andra brandfarliga vätskor samt professionell kamera eller videoutrustning.
Observera att det inte heller är tillåtet att bära klädesplagg, flaggor, banderoller etcetera, som på något sätt uttrycker missaktning för exempelvis etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning med mera.

För fullständig information läs våra Ordningsregler

Utrymning av stadion

I händelse av en nödsituation kan arenan behöva evakueras med mycket kort varsel. (En evakuering kan uppkomma även vid andra situationer). Det finns en evakueringsplan som täcker evakuering både i samband med match och andra evenemang på arenan. En förutsättning för att vi ska kunna hantera en utrymning tryggt och säkert är att du som gäst respekterar att trappor och utrymningsvägar hålls fria. Våra funktionärer som arbetar vid evenemangen är välinformerade om evakueringsplanens innehåll för att snabbt kunna inta sina roller. Som gäst ska du följa funktionärernas anvisningar och så snabbt som möjligt lämna arenan den väg som anvisas.

Vår förhoppning är att Du som besökare ska känna dig trygg och säker på Borås Arena. Har Du åsikter eller tips om hur vi kan göra saker och ting bättre i detta avseende, kontakta gärna föreningens säkerhetsansvarige Jackie Kapronczai. 

Huvudpartners