Framtid Tillsammans har hunnit fylla ett år. Under den tiden har det gått från att vara pilotprojekt till ordinarie projekt och är idag en viktig funktion i skolor, föreningar och på fritidsgårdar. Tack vare samarbetet med Borås Stad har IF Elfsborg kunnat anställa Vedad Aganovic på heltid för att jobba med projektet och övriga samhällsfrågor i Vi Tillsammans och tio personer som tidigare varit arbetslösa har kommit in på arbetsmarknaden.

 

Vedad Aganovic, projektledare, vad är målsättningen för Framtid Tillsammans inför kommande läsår?
– Vi har i huvudsak två mål – dels att fånga upp ungdomar som är på väg in i utanförskap och få dessa att aktivera sig, hjälpa de att få en meningsfull tillvaro, dels att hjälpa människor som har stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid tillbaka in arbetslivet igen. Tack vare Framtid Tillsammans får våra projektanställda viktig arbetslivserfarenhet som ökar deras chanser till en anställning och vi kan också dra nytta av Elfsborgs stora kontaktnät för att hjälpa dessa personer med framtida jobb.

Ni finns ute på skolor, fritidsgårdar och i föreningar. Vad vill ni fortsatt bidra med?
-Precis som hittills vill vi fortsätta vara ett komplement till de aktiviteter som redan finns i de olika områdena. Vår uppgift är att fortsätta försöka fånga upp de ungdomar som idag inte är med i någon aktivitet eller har någon att umgås med, ungdomar som redan befinner sig i, alternativt är på väg in i utanförskap. Vår roll är inte att skapa nya aktiviteter som konkurrerar med fritidsgårdar eller föreningar utan istället vara behjälpliga i aktiviteter som redan finns. Respektive områdes behov avgör vad vi ska göra. Vi är med som resurs till övriga vuxna – lärare och tränare osv.

Hur har sommaren sett ut för de projektanställda när skolorna varit stängda?
-De har varit ute på fritidsgårdarna istället och hjälpt till vid olika aktiviteter – badresor till exempel eller andra aktiviteter i Hässleparken, Sjöbo Torg osv. Precis som i skolan vill vi fungera som ett extra vuxenstöd på plats. De har även jobbat under SM-veckan i Sisu-projektet Sports 4 U där de hjälpt till att hyra ut fritidisbankens prylar och de har varit funktionärer vid en triathlon-tävling. Nu när skolorna börjar blir de schemalagda så att arbetsdagen fördelas lika på skola, fritids och förening. Det ska bli kul med ett nytt läsår, det är bra att vi har funnits i ett år nu och lärt känna ungdomarna på de olika områdena. Det gör att det blir lättare att bygga förtroenden och på den vägen göra ännu större nytta.

Du var en av de som var med och startade Framtid Tillsammans och from 1 maj jobbar du nu heltid för IF Elfsborg som projektledare för Framtid Tillsammans och även med andra samhällsfrågor i Elfsborgs CSR-arbete, Vi Tillsammans.
-Ja, under resans gång insåg vi att det behövdes en person som kunde jobba med de här frågorna på heltid. Elfsborg blev alltmer intresserade av att jobba med samhällsfrågor och för mig kändes det självklart att tacka ja när frågan kom, dels för mitt samhällsengagemang, dels för min bakgrund med fotbollen. Det är de två saker jag brinner mest för. Jag vill bidra till att stärka Vi Tillsammans – göra de befintliga projekten ännu större samt komma på nya projekt att driva ihop med Borås Stad och Elfsborgs olika samarbetspartners

 

Fakta Framtid Tillsammans
En av de största, gemensamma satsningarna någonsin för Elfsborgs samhällsarbete Vi Tillsammans. Samarbetet är emellan IF Elfsborg, Vi Tillsammans och Borås Stad i form av Fritids– och folkhälsoförvaltningen, Arbetslivsnämnden och Grundskolenämnden

Syftar till att fånga upp ungdomar som befinner sig i eller är på väg in i utanförskap och få in dessa i föreningsliv och olika aktiviteter som redan finns i de olika områdena på Hulta, Hässleholmen, Sjöbo, Norrby samt Göta/Kristineberg.

Idag jobbar totalt tio personer, två och två i skolor, fritidsgårdar och föreningar som en extra resurs för ungdomarna.

Projektet syftar också människor som stått utanför arbetsmarknaden chans att komma ut i arbetslivet igen i form av projektanställning i Framtid Tillsammans.