GDPR medlemmar IF Elfsborg

Information om personuppgiftsbehandling –  medlemmar IF Elfsborg

IF Elfsborg (”IFE”) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.
IFE är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med IFE genom att kontakta oss på gdpr@elfsborg.se. Medlemskapet i IFE är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men IFE behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem. 

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i IFE är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att IFE har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål. 

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att IFE ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i IFEs IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som IFE samarbetar med för nödvändig behandling för IFEs räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina personuppgifter till något tryckeri för tryck och framtagande av medlemskort. Vidare kan vi lämna ut dina adressuppgifter till Postnord för utskick av medlemsnyheter. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. 

Lagringstiden

IFE behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. IFE kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag eller föreningshistoriskt intresse.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till gdpr@elfsborg.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling. 

Genom att godkänna IFE:s medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.
Om du inte önskar få marknadsföring och erbjudanden från oss kan du när som helst kontakta oss på gdpr@elfsborg.se och begära att vi stoppar utskicken. 

Huvudpartners Officiella sportleverantörer