Samhällsansvar (CSR)

”Bra kompisar ger rasismen rött kort”

I Vi Tillsammans samarbetar vi med skolor, organisationer och företag för att skapa ett bättre samhälle där fler känner sig inkluderade istället för exkluderade. Vi Tillsammans driver flera spännande verksamheter och projekt, till exempel:

 

eric

Värdegrundsföreläsning i skolan

Varje år erbjuder IF Elfsborg en 45 minuter lång värdegrundsföreläsning till skolorna i och runt Borås. Föredragen är en del av IFE:s förebyggande arbete för att skapa bra supporterrelationer. Varje år hålls cirka 40-60 värdegrundsföreläsningar för skolklasser i Borås. Eric Sjölin som är Elfsborgs SLO (Supporter Liaison Officer) är den som är ute i skolorna och pratar om föreningens värdegrund, hur vi arbetar med Vi Tillsammans och om våra ledord – attityd, ansvar, respekt. En viktig del handlar om hur IFE vill sprida bra värderingar till unga supportrar för att de ska känna det naturligt att ta avstånd från våld och ge rasismen rött kort.

Vi Tillsammans besöker även företag, föreningar eller sällskap för att berätta om vår verksamhet och vår värdegrund. Är ni intresserade av att boka föreläsning? Kontakta Eric Sjölin för mer information.

Jobb Tillsammans

Sedan 2015 hjälper IF Elfsborg och Borås Stad unga arbetssökande i åldern 18-25 år in på arbetsmarknaden i hopp om att ge dem en meningsfylld tillvaro, en inblick i arbetslivet och en chans att förbättra sina CV. Genom ett bra samarbete med våra sponsorer har flera av våra samarbetspartners öppnat sina dörrar för att ta emot dessa praktikanter. Projektet har varit mycket lyckat och många av deltagarna har fått anställning, sommarjobb och/eller sökt in till olika utbildningar. Jobb Tillsammans ingår numera i Sjuhärads samordningsförbunds projekt POINT, som är finansierat av ESF (Europan Social Fond).
Vi Tillsammans del i projektet är det som vi kallar Jobb Tillsammans.

framtid

Framtid Tillsammans

Framtid Tillsammans är ett samhällsprojekt som drivs av Borås Stad, Arbetsförmedlingen och IF Elfsborg. 10–15 arbetssökande är sedan maj månad 2016 ute på arbetsmarknaden och jobbar två och två i fem olika stadsdelar i och runt Borås – Norrby, Hässleholmen, Sjöbo, Göta/Hedvigsborg och Hulta. Tillsammans med idrottsföreningarna i de olika områdena (Borås Gif, Borås Aik, Kronängs IF samt Norrby IF), jobbar man för att upptäcka, identifiera och fånga upp barn och ungdomar som befinner sig i, eller är på väg in i utanförskap.

Vi vill få in fler ungdomar i olika aktiviteter för att på så sätt skapa en meningsfull tillvaro för dem. För föreningarna kan detta på sikt betyda fler medlemmar, framtida ledare och så vidare. Av de tio arbetssökandena som fick anställning under första året i Framtid Tillsammans (sju män och tre kvinnor) har 70 procent invandrarbakgrund. Förutom arbetet med att försöka få in barn och ungdomar i olika aktiviteter vill man även kunna komplettera skolan både på och efter skoltid. Vi vet att alla mår bra av att bli sedda – oavsett bakgrund och nationalitet. Projektet avslutades 2019.

 

bra_kompis

Bra Kompis klassfotboll

Varje år arrangerar IF Elfsborg tillsammans med Byttorps IF, Bra Kompis Klassfotboll – en fair play-turnering för skolbarn i låg- och mellanstadiet. Omkring 2000 barn deltar varje år och före turneringen erbjuder IF Elfsborg alla Boråsskolor en gratis värdegrundsföreläsning.

 

Klicka HÄR eller på bilden ovan för att läsa om Språklunch!

Språklunch

IF Elfsborg samarbetar med Borås Stad för att arrangera spårkluncher.  Syftet är att bidra till att nyanlända boråsare får en bra start i sitt nya hemland. Det bygger på ett ömsesidigt utbyte av språk och kultur där personalen på olika arbetsplats bidrar till att nyanlända snabbare lär sig svenska och får ett större kontaktnät för att enklare komma in i det svenska samhället. Förhoppningen är att dessa nya kontakter kan leda till praktik eller anställning hos företagen.

Luncherna hållas på olika företag vid varje tillfälle för att ge de nyanlända möjliget att se hur olika arbetsplatser kan se ut. Varje företag ansvarar därför för att anordna lunchen vid ett tillfälle. Språkluncherna kräver mycket liten arbetsinsats från företaget men ger desto mer för både personal och nyanlända deltagare!

Socialt ansvar i övrigt

  • Vi håller föreläsningar om värdegrund för skolklasser i Sjuhärad
  • I Sommarprojektet ger vi ungdomar sommarjobb och möjlighet att skapa fotbollsaktiviteter i utsatta stadsdelar
  • Vi är med och driver Ge Rasismen Rött kort. Läs mer HÄR.
  • Vi samarbetar med Våga Satsa Vinn för ett inkluderande arbete och en givande fritid. Vi har bland annat gjort Borås Arena tillgänglig för syn- och hörselskadade på samtliga platser.
  • Vi är engagerade i stiftelsen Garissa som Monica och Carl-Axel Ekman startade 2007. Syftet med stiftelsen är att ge flickor i Kenya trygghet och utbildning. Läs mer om Garissa HÄR.
Annonser
Annonser
Huvudpartners
Officiella sportleverantörer