Vi närmar oss IF Elfsborgs årsmöte 2019 och vi vill därför följa upp förra veckans lägesrapport med att erbjuda möjligheten att träffa föreningens valberedning.


Valberedningens lägesrapport 

Vid höstens första sammanträde i valberedningen informerade styrelsens representant Ingela Carlsson valberedningen om styrelsens pågående arbete. Många tunga och tidskrävande projekt och arbete, som skall genomföras under 2019 pågår.

De styrelseledamöter som står för omval vid årsmötet 2019 är Michael Ekberg, Joachim Modigh och Nadja Bengtsson, samt styrelseordföranden Sune Lundqvist. Samtliga ha sagt sig positiva till att ställa upp för ytterligare en period, om de får förtroendet och blir valda. Valberedningen har samtalat och intervjuat samtliga ovanstående om deras roll och arbete i styrelsen och fått mycket positiva svar om det pågående arbetet i IF Elfsborgs styrelse. Det enda problemet är att få tiden att räcka till för alla stora projekt, som ligger framför oss.

Medlemmar kan inkomma med förslag på kandidater ända fram till årsmötet, den 13 mars 2019. Valberedningens förslag kommer dock att presenteras senast den 20 februari, via medlemsutskick samt på föreningens hemsida. Nomineringar av kandidater skickas till: lindell.bosse@gmail.com senast den 11/2

 IF Elfsborg bjuder in medlemmar som önskar till en träff med valberedningen. Torsdag 7 februari 18.00 träffas vi i restaurangen på Borås Arena där valberedningen kommer att berätta om sitt arbete, svara på frågor och diskutera.  För att anmäla intresse för träffen skicka ett mail till medlem@elfsborg.se
OBS! PÅ GRUND AV FÖR FÅ ANMÄLDA ÄR MÖTET INSTÄLLT, kontakta valberedningens ordförande Bosse Lindell för mer information på lindell.bosse@gmail.com

IF Elfsborgs valberedning
Bosse Lindell
Peder Ekberg
Paul Brunngård
Martin Tillsten

Önskar du bli medlem i IF Elfsborg? Läs mer och bli medlem idag.