Inför säsongen 2017 genomförs den största supportersatsningen någonsin kring IF Elfsborg i form av Här står du aldrig ensam. Målet är att sälja 1000 seriebiljetter på ståplats och därigenom öka stämningen på matcherna.
Men som en del av satsningen vill man även öka mångfalden och visa på styrkan i supportergemenskapen. IF Elfsborg och Guliganerna inleder därför ett samarbete med organisationen Aldrig ensam för att belysa ett aktuellt samhällsproblem – psykisk ohälsa hos unga vuxna.

Aldrig ensam är ett informationsprojekt som sprider kunskap och bryter tystnaden kring det tabubelagda ämnet psykisk ohälsa bland unga vuxna. Projektet startades av Charlie Eriksson för att bidra till en mer öppen dialog kring en problematik som många möter i sin vardag. Alla drabbas, men ingen vågar prata om det. Ingen ska behöva leva med psykisk ohälsa i hemlighet, Aldrig ensam bryter isen och bidrar till att fler vågar söka hjälp för sin psykiska ohälsa. Den ökade trenden att ungdomar väljer att begå självmord istället för att söka hjälp hos psykiatrin måste brytas.

Eric Sjölin är Supporter Liaison Officer (SLO) hos IF Elfsborg, i sin roll arbetar han såväl ute i skolor som i supportermiljön med unga människor
– Min upplevelse är att det är finns ett annat fokus nu än för bara några år sedan kring psykisk ohälsa bland unga. Jag träffar fler och fler som har sökt hjälp, men för många är steget dit långt. Det finns fortfarande ett starkt tabu kring att vara ”svag”. Speciellt inom idrotten och i supporterskapet där en majoritet av de jag träffar är unga killar som ofta har ett stark manlighetsideal att leva upp till, säger Sjölin och fortsätter:
– Arbetet som Charlie gör med Aldrig ensam är otroligt viktigt för att sprida medvetenhet och kunskap hos målgruppen unga vuxna. För IF Elfsborg blir det här en möjlighet att hjälpa till och sprida organisationens viktiga budskap, vi kommer bland annat att lyfta upp samarbetet i samband med en allsvensk hemmamatch. Men det är även en chans för oss som förening att få utbildning i ämnet och därigenom få fler verktyg för oss som i arbetet möter många unga, säger han.

Charlie Eriksson, Aldrig Ensams grundare, om varför han väljer att samarbeta med IF Elfsborg 
– Män är överrepresenterade vad det gäller antalet självmord i Sverige. Män har högre trösklar för att våga söka hjälp för sin psykiska ohälsa. Det är en inpräntad machokultur som gör att män hellre ska klara av sina motgångar på egen hand än att söka hjälp. Detta måste vi ändra på. Det behövs en attitydförändring och en större öppenhet kring psykisk ohälsa. Därför har vi valt att inleda detta superviktiga samarbete med IF Elfsborg. För att skapa en acceptans kring den psykiska ohälsan, kasta ljus på den, i en miljö där många män vistas och kulturen många gånger kan vara tuff. Våra förhoppningar är att vi, tillsammans med IF Elfsborg, kan skapa Sveriges bästa läktarkultur där alla känslor och måenden är okej, säger Charlie Eriksson.

Isak Edén, ordförande i Guliganerna, om samarbetet med Aldrig Ensam
– Guliganerna har en lång tradition av att arbeta för en positiv supporterkultur. Varje gång IF Elfsborg spelar match är Elfsborgsläktaren stadens största mötesplats för unga människor. Läktaren tar upp till 3500 personer och många av de unga som själva börjar gå på matcherna väljer ståplats. Det som är fantastiskt med supportergemenskapen är de låga trösklarna in och den snabba inkluderingen. Det kvittar varifrån du kommer, hur du ser ut eller vilken religion du har – så länge du har en gulsvart halsduk är du välkommen, säger Isak Edén.

Genom satsningen ”Här står du aldrig ensam” får många människor i år möjlighet att se IF Elfsborg billigt från ståplats. Men vi vill bidra till att fler av våra medsupportrar, som av olika anledningar mår dåligt, känner att det kan vara okej att berätta och få hjälp. Kan vi bidra till att hjälpa en enda människa att bryta ett destruktivt beteende är det otroligt mycket vunnet bara där.

Guliganerna kommer med start i Svenska cupen att sälja souvenirer med budskapet ”Här står du aldrig ensam”. En del av intäkterna från försäljningen kommer att gå till arbetet för att uppmärksamma psykisk ohälsa hos unga vuxna.

Läs mer om Aldrig Ensam genom att besöka deras hemsida här.