IF Elfsborg har högsta betyg med fem stjärnor, och är näst bäst av de allsvenska klubbarna när poängen i Tipselit akademi 2016 räknas samman.

Samarbetsprojektet Tipselit har som huvudsyfte att utveckla svensk elitfotboll genom en målmedveten satsning på unga talanger. Genom Tipselit genomförs varje år en certifiering av de svenska elitklubbarna. Syftet är att kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutveckling mellan åldern 8-19 år.
Det finns en rad olika verksamhetsområden som varje klubb rankas och betygssätts inom och där har IF Elfsborg visat upp mycket fina resultat. När 2016 års certifiering sammanställdes under våren visar den att Elfsborg har högsta betyg med fem stjärnor, och är näst bäst av de allsvenska klubbarna när poängen räknas samman.
Elfsborg har under lång tid strategiskt arbetat med att ta tillvara och uteveckla talanger för att nå så långt som möjligt, såväl på det sportsliga som personliga planet. Certifieringen genomförs genom att verksamhetsutvecklare inom Svensk Elitfotboll, SEF,  besöker klubbarna och ställer frågor. Utefter det får du poäng som också ger ett visst antal stjärnor. Fem stjärnor är högst, något som sex stycken av de 16 allsvenska klubbarna har, där Elfsborg är tvåa som ovan nämnt med 2751 poäng.

Frågorna består bland annat i hur föreningarna arbetar med mål för ungdomsverksamheten, om det finns tydliga utbildningsplaner och dess utformning. Hur tränar- och ledarorganisationen ser ut kring laget, lokaler och träningsfaciliteter samt hur föreningen samverkar med skolorna i staden och andra föreningar.
Utöver det finns också en del som beskriver de sportsliga resultaten.
Kort beskrivet får Elfsborg ett visst antal poäng beroende på olika faktorer som om en spelare gör allsvensk debut, är med i landslag och så vidare. Denna poäng multipliceras med det antal år spelaren varit i föreningen under ungdomstiden. Så länge spelaren är aktiv får klubben tillgodoräkna sig poängen, men de försvinner när spelaren lägger skorna på hyllan.
Elfsborg har under flera år varit femstjärnig men har i år fått rekord i antal poäng och är tvåa av de allsvenska föreningarna.
– Det är ett bevis på att vi gör någonting ruskigt bra, vi är tvåa i Sverige på talangutveckling. Vi tävlar mot oss själva, att vi bedriver en så bra verksamhet som vi kan och utvecklar densamma. Certifieringen är ett kvitto på det hårda arbete vi lägger ner och kul att vi uppskattas för det, säger Tony Lundqvist, sportchef ungdom.

Resultatet av certifieringen är tydlig – Elfsborg är riktigt bra på talangverksamhet, någonting som också ger resultat vid rekrytering av spelare som tillhör Sverigeeliten i sina ålderklasser när de ska börja gymnasiet. Att Elfsborg då kan visa upp att spelarna får en riktigt bra möjlighet att utvecklas gör arbetet lättare.
– Att vi ligger högt i våra elitserier, U17- och U19 Allsvenskan, säger sitt, men föräldrar och spelare har koll på certifieringen. Det är viktigt att vi kan påvisa bra utbildningsmiljö i såväl skola som fotboll, fortsätter Tony.
Att Elfsborg är på den höga nivån kan förklaras av många faktorer, men kanske främst genom två viktiga.
– Det här är ett mångårigt arbete där vi träget arbetat strategiskt. Vi har haft kontinuitet i våra tränare under lång tid i verksamheten och framför allt har vi en tydlig utbildningsplan, det är grunden. Det gäller att vi är noga med dokumentering av vårt arbete, då den utgör basen för hela verksamheten. Certifieringen i sig är ett kvitto på att vi är en riktigt attraktiv talangutvecklingsförening, säger Tony avslutningsvis.

FAKTA: SAMARBETSPROJEKTET TIPSELIT

Samarbetsprojektet Tipselit har som huvud- syfte att utveckla svensk elitfotboll genom en målmedveten satsning på unga talanger. Ge- nom Tipselit genomförs varje år en certifiering av de svenska elitklubbarna.
Syftet med certifieringen är att:
* Kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutveckling i åldern 8-19 år
* Identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden
* Stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete
* Skapa en stimulerande manual för de deltagande föreningarna
* Skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun etc.
* Underlätta för föreningen att identifiera sin roll inom den svenska fotbollen
* Framhålla spelarutveckling och ledar- utveckling som de viktigaste faktorerna
* Höja kvaliteten på spelarutvecklingen i ett internationellt perspektiv

Certifieringen ska vara ett levande dokument och ständigt utstå ifrågasättande och utvärdering. Ändringar i certifieringsmodellen skall först analyseras och beslutas i akademichefsgruppen
Källa: www.tipselit.se