180314 Översiktsbild under det Allsvenska fotbollslaget Elfsborgs årsmöte den 14 mars 2018 i Borås. Foto: JÖRGEN JARNBERGER / BILDBYRÅN / Kod JJ / Cop 112

Handlingar till föreningsstämman: Styrelsens förslag angående damfotboll samt utlåtande över motion 1 och motion 2.

Publicerad: 2019-03-06 12:24

Vid föreningsstämman 2018 beslutades att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som under året arbetar med frågan gällande damfotboll inom föreningens verksamhet och tar fram förslag på hur damfotbollen eventuellt bör startas upp och bedrivas inom Idrottsföreningen Elfsborg. Arbetsgruppens förslag ska vara välgrundat och presenteras så att medlemmarna kan ta ställning i frågan och att vi därefter kan komma till ett beslut vid nästa föreningsstämma.

Styrelsen har därefter uppdragit åt Västra Götalands Idrottsförbund att utreda frågan om damfotboll. Utredningen har presenterats för medlemmarna vid ett informationsmöte den 23 februari 2019 och finns nu tillgänglig för alla och envar på föreningens hemsida.

Mot bakgrund av vad som framgår av utredningen och med beaktande av övriga synpunkter och överväganden som har gjorts är styrelsens förslag att föreningsstämman 2019 beslutar att IF Elfsborg säsongen 2020 skall starta ett damfotbollslag i division 4 med sikte på att avancera i seriesystemet.

Styrelsens bedömning är att damfotbollsverksamhet skulle bidra till ett ökat intresse för föreningen i allmänhet och därigenom ge möjlighet till ökade publik- och sponsorintäkter. Ett beslut i motsatt riktning skulle kunna få motsatta effekter. Styrelsen anser också att en seriös satsning på damfotboll innebär att föreningen i ännu högre grad lever upp till det som ”Vi Tillsammans” står för. När det gäller formerna för en etablering av damfotboll är det styrelsens uppfattning att det bäst lämpar sig att starta från grunden i division 4. Det innebär enligt styrelsen störst möjligheter att även damfotbollen kommer att präglas av den unika anda som finns i vår förening. Styrelsen anser också att en etablering i division 4 innebär störst möjligheter att på sikt nå en position bland de främsta damfotbollslagen i Sverige.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att IF Elfsborg säsongen 2020 skall starta ett damfotbollslag i division 4 med sikte på att avancera i seriesystemet.

 Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att avslå motion nr 1 ”Elitsatsning damfotboll” och motion 2 ”Ett elitsatsande damlag i IF Elfsborg”.

Huvudpartners Officiella sportleverantörer