190313 under det allsvenska fotbollslaget Elfsborg årsmöte den 13 mars 2019 i Borås. Foto: Jörgen Jarnberger / BILDBYRÅN / Cop 112

Årsmötet 2019 – historiskt beslut om att föreningen startar ett damlag från och med 2020

Publicerad: 2019-03-14 17:16, Uppdaterad 2019-03-14 17:30

Under årsmötet som ägde rum onsdagen 13 mars på Borås Kongress togs det historiska beslutet om att föreningen startar ett damlag från och med 2020.

Ordförande Sune Lundqvist öppnade stämman varpå en hedrande parentation för de som under 2018 lämnade oss följde. Pelle Höög blev sedan vald till mötets ordförande och Anders Segerblom valdes till dess sekreterare. Tomas Bogsjö och Glenn Holvik röstades igenom som stämmans justerare av protokollet och Maria Sabel samt Simon Ring röstades igenom som rösträknare på stämman. Därefter fick Sune Lundqvist ordet och genomförde en stor dragning om verksamhetsåret med bland annat föreningens utredning om damfotboll, arbetet med den nya fotbollshallen, Borås Arena 2.0, summering av arbetet med Vi Tillsammans, fotbollsåret 2018 och föreningens ekonomiska situation.

Efter genomgången av verksamhetsåret 2018 följde föredragande av revisionsberättelsen. Revisorn Peter Karlsson hade granskat styrelsens förvaltning av föreningen och läste upp det som revisionerna hade kommit fram till och gav styrelsen ansvarsfrihet.
Fastställande av balans- och resultaträkning och styrelsens förslag till resultatdisposition följde och stämman röstade igenom revisionernas förslag. Stämman gav även, enhälligt, styrelsen och styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

Klubbchef Stefan Andreasson tog sedan över ordet och genomförde en dragning om kommande års arbete med att bygga föreningen starkare. 2019 blir ett nyckelår där fotboll, miljö och ekonomi kommer att vara tre ledord i föreningens arbete. Stefan pratade även om de nya ekonomiska förutsättningarna 2020, med nytt TV/spelavtal.

Efter att medlemsavgiften i IF Elfsborg för 2020 framröstats till att vara den samma som för nuvarande år 2019 var det dags för val av ordförande och erforderligt antal styrelseledamöter.
Valberedningens Bosse Lindell redovisade hur valberedningen har jobbat med att hitta en ny ordförande och hur man arbetar under verksamhetsåret med alla liknande frågor.
Valberedningen föreslog omval för Sune Lundqvist som ordförande i IF Elfsborg under en period på ett år, vilket också stämman röstade igenom enhälligt. Michael Ekberg, Joachim Modigh och Nadja Bengtsson valdes om på två år.

Därmed ser Idrottsföreningens Elfsborgs styrelse ut som följande:
Sune Lundqvist (ordförande, nyvald på ett år)
Ingela Carlsson (ett år kvar)
Anders Segerblom (ett år kvar)
Lars Stensson (ett år kvar)
Mats Karlsson (ett år kvar)
Michael Ekberg (omval på två år)
Joachim Modigh (omval på två år)
Nadja Bengtsson (omval på två år)

Därefter utsågs revisorer och revisorssuppleanter för 2019. Även här blev det omval enligt valberedningens förslag.

Revisorer: Peter Karlsson, Fredrik Ekelund

Revisorssuppleanter: Peter Emanuelsson, Robin Eriksson

Därefter var det valberedningens tur att bli föreslagna, och stämman röstade ja till att valberedningen får fortsatt förtroende under det kommande året.
IF Elfsborgs valberedning ser därmed ut som följande:
Bosse Lindell (sammankallande)
Peder Ekberg
Paul Brunngård
Martin Tillsten
Styrelsens representant (utses vid nästa styrelsemöte, enligt gällande stadgar)

Vidare behandlades de motioner inlämnade av medlemmar som inkommit till årsstämman.

Motion 1: ”Elitsatsning damfotboll” Motionärerna föreslog årsmötet att besluta: ”Vi vill med denna motion föreslå att årsmötet beslutar att IF Elfsborg inför säsongen 2020 övertar en annan förenings division 1 plats i seriesystemet.”

Styrelsen föreslog årsmötet att besluta; att avslå medlemmens motion, vilket också årsstämman gjorde.

Motion 2: ”Ett elitsatsande damlag i IF Elfsborg” Motionärerna föreslog årsmötet att besluta: ”IF Elfsborg under 2019 startar ett elitsatsande damlag som går in i seriespel senast 2020. IF Elfsborg skall göra denna damlagssatsning i samarbete med de befintliga div1klubbarna Bergdalens Ik och/eller Sjömarkens IF för att kunna gå in så högt i seriesystemet som möjligt.”

Styrelsen föreslog årsmötet att besluta; att avslå medlemmens motion, vilket också årsstämman gjorde.

Styrelsen föreslog föreningsstämman besluta att IF Elfsborg säsongen 2020 skall starta ett damfotbollslag i division 4 med sikte på att avancera i seriesystemet, vilket också årsstämman gjorde.

Ingela Carlsson redogjorde för arbetet med att förnya föreningens stadgar. Efter ett par kloka justeringar av Andreas Tranlöv så klubbades också dessa igenom av årsstämman.

När de två motionerna var avhandlade återstod det bara avslutning av årsstämman. IF Elfsborgs styrelseordförande Sune Lundqvist tackade alla medlemmar som hade kommit till Borås Kongress. Därefter följde spelarintervjuer på scenen med nyförvärven Simon Strand, Jonathan Levi, Deniz Hümmet, Stian Gregersen, Pawel Cibicki.

Länk till sammanfattningssida med bland annat verksamhetsberättelse och årssredovisning

Huvudpartners Officiella sportleverantörer