Under året har IF Elfsborg, Borås Arena AB och RO-Gruppen projekterat och arbetat tillsammans med Borås Stad kring det vi kallar Borås Arena 2.0. I november 2019 startar den större ombyggnationen och moderniseringen av arenan.

Ombyggnationen innebär bland annat modernisering av teknik, omfattande underhållsarbete samt anpassningar till UEFA:s nya arenakrav som gäller förändringar kring säkerhet, övervakning och planbelysning. Även bekvämligheter som ny businesslounge, pub, restaurang, press/mediacenter och supportertorg ingår i planen för Borås Arena.

Ombyggnationen och moderniseringen är också en del av ambitionen att etablera Mötesplatsen på Borås Arena med syftet att skapa förutsättningar för nuvarande och framtida samhällsprojekt.

”Nu tar vi första steget i modernisering av Borås Arena, en utvecklad mötesplats för Boråsarna”, Sven Liljegren, projektledare Borås Arena AB

Om- och tillbyggnationen av Borås Arena innehåller bland annat:

-Toaletterna på Sjuhäradsläktaren och Ålgårdsläktaren isoleras och förses med varmvatten. Tidigare i år har toaletterna på ståplatsläktarna isolerats och försetts med varmvatten. En omfogning av arenan har även påbörjats.

-Belysningen byts ut på arenan mot modern ledbelysning.

-Ett supportertorg byggs intill Elfsborgsläktaren.

-Businessloungen på plan 3 i Sjuhäradsläktaren flyttas mer centralt och får plats för fler gäster. Loungen förses med glasfasad ut mot arenan och det byggs två mindre balkonger på var sida om loungen.

-I nuvarande restauranglokal byggs ett mediacenter dit både skrivande journalister och fotografer får möjlighet att komma in direkt från läktaren.

-Övervakningsrummet flyttas och hamnar intill mediacenter. Övervakningsrummet blir större för bättre arbetsmiljö. Sekretariatet flyttas och ansluter till övervakningsrummet. Radiohytten flyttas till Ålgårdsläktaren.

Arbetet påbörjades vecka 45 med demonteringar på Sjuhäradsläktaren.

Illustration: Tengbom arkitektkontor