Måndag den 9 mars kl. 18:00 bjuder IF Elfsborg in till årsmöte på Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås.

Varmt välkomna alla medlemmar till IF Elfsborgs Årsmöte. Här har du som medlem en möjlighet att tycka till och använda din demokratiska rätt som medlem i vår förening. (Medtag medlemskort för 2019). Fika serveras från klockan 17:30.

Namnförslag på nomineringar till styrelsen lämnas till Valberedningens ordförande Bo Lindell, senast 8 februari: lindell.bosse@gmail.com

Motioner och förslag till Årsmötet

Medlemmar som önskar väcka motion till Årsmötet, skall senast den 24 februari skicka detta till IF Elfsborg, Ålgårdsvägen 32, 506 30 Borås eller till medlemsansvarig Eric Sjölin på medlem@elfsborg.se

Övrigt

Årsredovisningen kan avhämtas på kansliet fr.o.m den 2 mars.
Löpande inför årsmötet kommer medlemmarna att informeras med nödvändig information via mail och på elfsborg.se.

Välkommen!

/IF Elfsborgs styrelse