IF Elfsborgs valberedning är i full gång med sitt arbete inför årsmötet 2020. Information har för några dagar sedan skickats ut till medlemmarna via mail och nu kommer texten även ut på elfsborg.se 

Vid senaste sammanträdet i valberedningen informerade styrelsens representant, Nadja Bengtsson, valberedningen om det arbete, som styrelsen jobbat med under det gångna året. År 2019 har varit mycket tidskrävande och näst intill övermäktigt för den nuvarande styrelsen med de ansvarsfulla projekt och ärenden, som har behandlats i det förändringsarbete som pågår och som kommer att pågå även under detta år 2020.

De styrelseledamöter som står för omval vid årsmötet 2020 är Ingela Carlsson, Anders Segerblom, Lasse Stensson och Mats Karlsson,samt styrelseordföranden Sune Lundqvist. Samtliga har sagt sig positiva till att ställa upp för ytterligare en period, om de får förtroende och blir valda. Valberedningen har eller kommer att intervjua och samtala med dessa ledamöter, om deras roll och arbete i styrelsen. De styrelseledamöter som har ett år kvar på sitt förordnande är Michael Ekberg, Joachim Modig och Nadja Bengtsson.

Valberedningen arbetar vidare med sitt uppdrag för att få till bästa möjliga styrelse för det krävande styrelsearbete som behövs det kommande året och vill åter igen påpeka att allt arbete i IF Elfsborgs styrelse är ideellt.

Medlemmar kan komma in med förslag på kandidater ända fram till årsmötet den 9 mars 2020. Valberedningens förslag kommer dock att presenteras senast den 16 februari via medlemsutskick och föreningens hemsida.

Om någon vill nominera styrelsekandidater till valberedningen skickas de till lindell.bosse@gmail.com senast den 7 februari 2020

IF Elfsborgs valberedning
Bosse Lindell
Peder Ekberg
Paul Brunngård
Martin Tillsten

Är du medlem i IF Elfsborg för 2020? Om inte, bli det idag direkt på nätet.