Sveriges ledande nationalekonom Ingvar Nilsson har på uppdrag av Svensk Elitfotboll tagit fram rapporten ”Fotbollsplanen mitt i byn” och enligt studien framgår det att Sveriges kommuner vinner stort på elitfotbollens hållbarhetsarbete vid sidan av planen. IF Elfsborg är en av fyra klubbar som studerats i detalj och det är framför allt i arbetsmarknadsfrågor elitfotbollens samhällseffekter är påtaglig.

Om varje klubb i allsvenskan och superettan, via sina samhällsengagemang, får in tre unga människor på arbetsmarknaden vardera uppgår det ekonomiska värdet till 57 miljoner kronor i samhällsbesparingar – årligen. Det framgår av rapporten ”Fotbollsplanen mitt byn”, som offentliggjordes under måndagen.

– Bara den samhällsekonomiska effekten från elitklubbarnas engagemang i arbetsmarknadsfrågor uppgår till 1,2 miljarder kronor enligt våra beräkningar. Vi har dessutom vidtagit en rejäl försiktighetsprincip i vår kalkyl, säger Ingvar Nilsson, nationalekonom.

I rapporten har Ingvar Nilsson tillsammans med Eva Nilsson Lundmark och Jesse Kemppinen gått igenom IF Elfsborgs, IFK Göteborgs, Hammarby Fotbolls och Malmö FF:s hållbarhetsarbeten i detalj för att ta reda på elitfotbollens reella samhällseffekter.

Enligt studien uppgår kommunernas besparing till 247 miljoner kronor. Vinsterna ligger dels i minskade försörjningskostnader och är dels kopplade till andra insatser för målgruppen.

– Fotbollen inkluderar människor i samhället på ett sätt som många andra inte klarar av. Samtidigt saknas ett gemensamt rapporteringssystem för elitklubbarnas samhällsinsatser och ett första steg i att ta fram ett sådant system är rapporten ”Fotbollsplanen mitt i byn”, säger Beatrice Clarke, ansvarig för samhällsnytta och samhällsengagemang på Svensk Elitfotboll.

Vi Tillsammans – IF Elfsborgs verksamhetsområde i samhället.

– Den nya rapporten visar  tydligt att fotbollen bidrar med stora ekonomiska värden till samhället och framförallt hjälper den oss att bryta ner och sätta värde på olika former av insatser.. Vi har under de senaste åren allt mer prioriterat arbetsmarknadsinsatser, vilket ger tydliga effekter för kommunerna, som är de stora vinnarna i rapporten. Vi vill vara en god kraft som är med och påverkar vårt närsamhälle i en positiv riktning. Vi har ett bra samarbete med Borås Stad och näringslivet i regionen, detta blir ytterligare ett verktyg att ha med oss när vi utvecklar våra satsningar framöver, säger Jan Ryrlén, verksamhetsansvarig i Vi Tillsammans.

Två exempel på IF Elfsborgs projekt som lyfts i rapporten är *Jobb Tillsammans’ och ’Framtid Tillsammans’ .

”Jobb Tillsammans” innebär att IF Elfsborg agerar brobyggare mellan arbetssökande och företag i föreningens nätverk. Det långsiktiga samhällsekonomiska värdet av denna insats för ett år* uppgår vid mättillfället till 92,3 miljoner kronor – där kommunvinsten uppgår till 13,7 miljoner kronor. IF Elfsborg startade Jobb Tillsammans i samarbete med Borås Stad 2014.

’Framtid Tillsammans’  är ett projekt som byggt på att IF Elfsborg fångat upp personer som befunnit sig långt eller mycket långt från arbetsmarknaden. De har anställts inom skolvärlden som en extraresurs. Ibland med direkt elevstödjande insatser, ibland med andra uppgifter. Från föreningens sida har de fått stöd och kompetensutveckling. Totalt har 25 personer varit anställda som extraresurser under en treårsperiod Av de 15 första som avslutat sin tid i projektet så har 13 gått vidare till egen försörjning*. Det får räknas som utomordentligt bra för den här typen av målgrupp.

Rapporten leker med tanken att Framtid tillsammans inte fanns och att fem av de här 13 tagit sig in på arbetsmarknaden ändå. Då återstår det åtta stycken som inte fått jobb. Elfsborgs samhällsekonomiska värde att de tack vare Framtid tillsammans fått anställning uppgår till 92 miljoner kronor. På årsbasis innebär det cirka fem miljoner kronor. Den kommunala vinsten uppgår till 13 miljoner kronor och vinsten för Försäkringskassan är 10 miljoner kronor.

Andreas Jaldevik, VD på RO-Gruppen, ny huvudsponsor till IF Elfsborg 
– Vi är både glada och stolta över det utökade samarbetet med IF Elfsborg. Gemensamt har vi en stark vilja att skapa ett bättre samhälle både på och utanför våra egna arenor. Föreningsliv och idrott bidrar till mångfald, sysselsättning och kamratskap och det vill vi vara med och stödja. IF Elfsborg är mycket mer än bara ett lag i Allsvenskan; deras satsningar på damlag, ungdomar och samhällsarbete visar på en ljus framtid.

Länk till rapporten Fotbollsplanen mitt i byn. 

Läs mer om Vi Tillsammans – IF Elfsborgs arbete i samhället 

* Efter att studien, som legat till grund för rapporten, gjordes har projektet Framtid Tillsammans summerats. I dagsläget är 22 av 25 delagare ute i sysselsättning och har egen försörjning.