Det är jobbiga tider för oss alla just nu, därför är det viktigt att vi sluter upp och kämpar tillsammans. 

Här är Johan Larssons hälsning till er.