Härliga Elfsborgare! I dessa tider är det viktigt att vi visar solidaritet och medmänsklighet, att vi står enade och tillsammans hjälper varandra. Lika viktigt är det att vi sprider glädje och framtidstro i en tid av stor ovisshet och osäkerhet.

Hur kan IF Elfsborg hjälpa till? IF Elfsborgs samhällsengagemang och föreningens sätt att vara en medspelare i vår region är en självklar del i vår verksamhet, inte minst i tider som dessa. Vi vill göra vad vi kan för att hjälpa till. Men på vilket sätt IF Elfsborg kan bidra och hjälpa till i den här utsatta situationen behöver vi era tips om.

IF Elfsborg med kanslipersonal, ledare och spelare som bedriver egenträning just nu står till samhällets förfogande och är beredda att hjälpa till. Har du/ni idéer om vad vi kan bidra med, är du privatperson och tillhör riskgruppen, känner du någon som behöver hjälp eller driver du ett företag i regionen och är i behov av hjälp?

Alla tips och förfrågningar är välkomna och vi gör vad vi kan för att hjälpa till.

Mejla elfsborgshjalpen@elfsborg.se