Inför årsmötet 2021 den 10 mars, vill vi i valberedningen lämna en lägesrapport om vårt pågående arbete.

Valberedningen har samtalat och intervjuat samtliga i IF Elfsborgs styrelse för att få en uppfattning om bland annat ledamöternas roll i styrelsearbetet, om föreningens utveckling och om någon har för avsikt att lämna styrelsen inför nästa mandatperiod.

De styrelseledamöter som står för omval vid årsmötet 2021 är Joachim Modigh, Michael Ekberg, Nadja Bengtsson samt styrelseordföranden Sune Lundqvist. Samtliga, förutom Nadja Bengtsson, har sagt sig villiga att ställa upp för ytterligare en period om de får förtroendet och blir valda.

De ledamöter som har ett år kvar på sitt förordnande är Mats Karlsson, Ingela Carlsson, Anders Segerblom och Lasse Stensson, ingen av dem har för avsikt att lämna i förtid.

Våra revisorer och revisorssuppleanter står till förfogande för omval, det är Fredrik Ekelund och Sofia Larsson som revisorer och Peter Emanuelsson och Emelie Strömberg som revisorssuppleanter.

Valberedningen står också till förfogande för omval, med Bo Lindell som ordförande samt ledamöterna Peder Ekberg, Paul Brunngård och Martin Tillsten

Valberedningen arbetar vidare med sitt uppdrag för att få till bästa möjliga styrelse för det krävande styrelsearbete som behövs även för det kommande året 2021. Vi vill också påpeka att allt styrelsearbete i IF Elfsborg är ideellt.

Medlemmar kan inkomma med förslag på kandidater ända fram till årsmötet den 10 mars 2021. Valberedningens förslag kommer dock att presenteras senast den 17 februari via medlemsutskick och på föreningens hemsida.

Om någon medlem vill nominera styrelsekandidater till valberedningen skall de skickas till [email protected] senast den 8 februari 2021.

IF Elfsborgs valberedning
Bo Lindell, ordförande
Peder Ekberg
Paul Brunngård
Martin Tillsten