Onsdagen den 10 mars kl. 18:00 bjuder IF Elfsborg in till föreningens årsmöte.  Med anledning av rådande pandemi hålls mötet digitalt – precis som tidigare medlemsmöte.

Varmt välkomna alla medlemmar att delta på IF Elfsborgs Årsmöte. Här har du som medlem en möjlighet att tycka till och använda din demokratiska rätt som medlem i vår förening. För att delta på årsmötet krävs det att du föranmäler dig till mötet. Inom kort kommer vi ut med anmälan och mer information.

Medlemmar kan inkomma med förslag på kandidater ända fram till årsmötet den 10 mars 2021. Valberedningens förslag kommer dock att presenteras senast den 17 februari via medlemsutskick och på föreningens hemsida.

Om någon medlem vill nominera styrelsekandidater till valberedningen skall de skickas till [email protected] senast den 8 februari 2021.

Motioner och förslag till Årsmötet

Medlemmar som önskar väcka motion till Årsmötet, skall senast den 10 februari skicka detta till IF Elfsborg, Ålgårdsvägen 32, 506 30 Borås eller till [email protected]

Övrigt

Årsredovisningen kan avhämtas på kansliet fr.o.m den 3 mars.
Löpande inför årsmötet kommer medlemmarna att informeras med nödvändig information via mejl och på elfsborg.se.

Välkommen!

/IF Elfsborgs styrelse