Sparbanken Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad presenterade ett treårsprojekt med ambitionen att etablera Mötesplatsen på Borås Arena som en del av IF Elfsborgs samhällsengagemang Vi Tillsammans.

Vi har genom många år haft ett väldigt gott samarbete med Sparbanken Sjuhärad & Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och känner ett starkt stöd för det arbete vi gör. Projektet att etablera Mötesplatsen på Borås Arena som en del av ombyggnaden av arenan, Vi Tillsammans och vårt Samhällsengagemang känns väldigt spännande. När goda krafter samarbetar finns det stora förutsättningar att skapa resultat, säger Mats Karlsson, vice ordförande i IF Elfsborg.

Sparbanken Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad är stolta över att vara en viktig samarbetspartner i utvecklingen av en ny mötesplats i Sjuhärad. Vi bidrog vid byggandet av Borås Arena 1.0. Borås Arena 2.0 ger möjligheter för en bredare användning vilket är väldigt positivt för Borås och Sjuhärad. Målet är att den nya mötesplatsen ska kunna användas för en rad olika samhällsbyggande engagemang och aktiviteter under begreppet ”Vi tillsammans”. Den bidrar också till att skapa förbättrade förutsättningar för ett konkurrenskraftigt Sjuhärad, berättar Hans-Christian Ackermann, vVD Sparbanken Sjuhärad.

Se intervjun för att lära dig mer om IF Elfsborgs kommande satsning i spelaren nedan:

IF Elfsborg vill tacka samtliga partners som är med och bidrar i utvecklingen av Borås Arena och vårt samhällssarbete. Tillsammans gör vi skillnad.