I pandemitider har valberedningens ledord varit kontinuitet. Den sittande styrelsen har under rådande omständigheter utfört sitt uppdrag på ett mycket hedersvärt sätt.

År 2020 har varit ett tufft år med Corona och osedvanligt tidskrävande styrelsearbete samt många viktiga och arbetskrävande beslut. Valberedningen har liksom tidigare år intervjuat och samtalat med samtliga ledamöter inklusive ordföranden, om hur var och en tycker att styrelsearbetet fungerat. Samtliga har varit överens om att det har fungerat bra och att det inte finns några falanger inom styrelsen. Valberedningen har också tagit fram ett frågeformulär som ligger till grund för samtalen med styrelseledamöterna, detta för att få samma bild av styrelsearbetet från samtliga ledamöter.

Efter att Nadja Bengtsson tagit beslutet att lämna styrelsen, av helt personliga skäl, föreslår valberedningen att styrelsen under 2021 består av sju ledamöter, inklusive ordföranden.

Valberedningens förslag till styrelse vid IF Elfsborgs årsstämma:
Till föreningen ordförande föreslår valberedningen omval av Sune Lundqvist på ett år.
Valberedningens förslag till styrelseledamöter är omval av Michael Ekberg och Joachim Modigh, båda på två år.
Med ett år kvar på förordnandet, Ingela Carlsson, Anders Segerblom, Lasse Stensson och Mats Karlsson.

 

Sune Lundqvist, omval som ordförande på ett år

Suttit i IF Elfsborgs styrelse sedan: 2008. Ordförande 2018
Civilt arbete: CEO och grundare av Input Interiör.

Egenskaper/kompetenser som styrelseledamot i IF Elfsborg:
– Sälj och marknadsutveckling, se kunden och dess behov har alltid varit viktigt för mig i alla sammanhang.
– Erfarenhet av att ha jobbat med elitidrott, genom många år som aktiv sponsorpartner till ett flertal elitföreningar.
– Dedikerad uppgiften
– Arenaupplevelse och utveckling
– Företagsekonomisk styrning

Frågor som jag har jobbat med i IF Elfsborgs styrelse:
– Marknad och försäljning
– Ekonomiska analyser
– Arenautveckling
– Övrigt tillhörande ordföranderollen

Viktiga frågor som jag vill driva i IF Elfsborgs styrelse: ”Jag vill vara med och utveckla IF Elfsborg som helhet! Att tillsammans med övriga förtroendevalda i styrelsen verka för ett helt och enat Elfsborg där vi alla känner förtroende för varandra och allas insats, delaktighet och engagemang i och för vår förening.
Vi ska bevara traditioner och samtidigt stå för förnyelse i vårt sätt att arbeta, uppträda och möta våra medlemmars, publik och partners intresse och engagemang, men också att med fast och trygg hand leda Elfsborg genom eventuella motgångar i syfte att uppnå nya framgångar. Det ska vi uppnå genom förändringsbenägenhet och kontinuitet. Att vara lite bättre imorgon än idag och att vara nyfikna och engagerat ifrågasättande i våra uppgifter. Vi har tillsammans en stor uppgift i att stå starka och enade i vårt arbete att förvalta och utveckla vår förening, såväl sportsligt som ekonomiskt i en tid då det fortsätts rustas i nästan samtliga elitföreningar på ett sätt vi inte sett tidigare”.

Som ordförande i IF Elfsborg: Vi har fortsatt utveckla föreningen i en svår pandemi 2020 och kraftigt förbättrat både vårt sportsliga och ekonomiska resultat. Att gå från 8:e plats till en 2:a plats för vårt Herrlag och att kröna första året med serieseger och avancemang för vårt Damlag bådar gott inför framtiden. Detta samtidigt som vi fortsätter att förbättra vårt ekonomiska resultat, gör mig stolt över allas insatser och prestationer i vår förening. Engagemanget har varit stort från medlemmar, supportrar, medarbetare, styrelse och våra sponsorer – det ger oss framtidstro in i ytterligare ett utmanande pandemiår 2021 som kommer att påverka såväl IF Elfsborg och samhället i stort.

Min historia med IF Elfsborg: ”Min historia med Elfsborg började som ung, idrottsintresserad pojk. IF Elfsborg är ju bygdens lag, så det var givet att föreningen fick en plats i mitt hjärta. Sedan dess har mitt gulsvarta supporterskap ökat för varje år som gått och 2005 fick jag möjligheten att stötta Elfsborg som sponsor. Jag fångades då ännu mer av föreningens familjära känsla, alla fina värderingar och människorna i och runt IF Elfsborg”.

Mats Karlsson, ett år kvar av förordnandet 

Suttit i IF Elfsborgs styrelse sedan: 2016

Civilt arbete: VD Baker & Bloom Investments AB

Egenskaper/kompetenser- som styrelseledamot i IF Elfsborg: Uppväxt i en familj med stark föreningsförankring med en far som var ordförande i Mariestads BoIS (Ishockey) under 22 år. Satt själv i samma styrelse under 7-8 år i början på 2000-talet. Har arbetat med försäljning, marknadsföring och organisationsfrågor under de senaste 25 åren.

Frågor som jag jobbat med i IF Elfsborgs styrelse: Djupt involverad i frågorna runt vårt Samhällsengagemang och Vi Tillsammans, bollplank för Försäljning och Marknad och sedan 2019 involverad i uppgraderingen av Borås Arena 2.0 och nu nästa steg som vi kallar för 2.1

Viktiga frågor som jag vill jobba med/driva: Vi Tillsammans kommer för alltid att ligga mig varmt om hjärtat och ger IF Elfsborg en unik möjlighet att påverka regionen i positiv riktning. Vi gör det dessutom inte för att vi måste utan för att vi kan. Evenemang, arena och framtida intäkter via försäljning och marknadsföring är frågor som alltid kommer att vara betydelsefulla för en verksamhet som IF Elfsborg och här vill jag vara med och bidra.

Min Historia med IF Elfsborg: Under 2017 upplevde jag ett möte mellan IF Elfsborg och Borås Stad där vår Vedad Aganovic beskrev hur vi via Vi Tillsammans kan göra stor skillnad. Via projekten inom Vi Tillsammans finns vi till för ungdomar som utsätts för utanförskap eller som förlorat hopp. Vi kan göra stor skillnad med små medel och om så ”lite” som att bidra med 2 biljetter till någon som kanske själv inte har möjligheten eller drivkraften kan betyda en liten gnutta av hopp, mål och mening så får man otroligt varma känslor i kroppen. När vi med uppgraderade Borås Arena kan använda den till en mötesplats och en ”Arena för Alla” så kommer vi kunna fortsätta detta arbete på ett väldigt fint sätt. Att en förening kan samla en hel region och bygga ett sådant självförtroende under så många år är imponerande, jag är stolt över att vara en del av IF Elfsborg.

Ingela Carlsson, ett år kvar av förordnandet 

Suttit i IF Elfsborgs styrelse sedan: 2010
Civilt arbete: Kommunikationsrådgivare

Egenskaper/kompetenser som styrelseledamot i IF Elfsborg: Ifrågasättande föreningsmänniska. Jag tror också att jag, som inte bor i Borås, ibland kan bidra med ett utifrånperspektiv på vissa frågor.

Frågor som jag jobbat med i IF Elfsborgs styrelse: Vi Tillsammans, damfotbollen, uppförandekoden/policyer/värderingsarbete, kommunikations- och föreningsfrågor.

Viktiga frågor som jag vill jobba med/driva: Vi behöver hela tiden utmana oss själva, ifrågasätta och tänka nytt. Samtidigt ska vi ta tillvara våra styrkor och utveckla det som är unikt i just vår förening.

Min Historia med IF Elfsborg: Aktiv supporter på distans sedan barndomen. Jobbat ideellt med matchprogram och årsredovisningar under några år. Positiv förening med stark förankring i bygden som samlar många härliga människor!

Anders Segerblom, ett år kvar av förordnandet 

Suttit i IF Elfsborgs styrelse sedan: 2009
Civilt arbete: Advokat

Egenskaper/kompetenser- som styrelseledamot i IF Elfsborg: Sekreterare, juridiskt bollplank.

Frågor som jag jobbat med i IF Elfsborgs styrelse: Att skriva och hålla ordning och reda på protokoll och annan dokumentation. Hjälpa till med en del korrespondens. Rådgivning när det gäller juridiska frågor.

Viktiga frågor som jag vill jobba med/driva: Fortsätta att skapa förutsättningar för att Elfsborg ska förbli den främsta utmanaren av de största storstadsklubbarna.

Min Historia med IF Elfsborg: Min far var journalist och gulsvart långt in i själen. När jag var 4-5 år fick jag första gången följa med honom till Ryavallens pressläktare och se Elfsborg spela. Det var uteslutet att jag skulle bli något annat än Elfsborgare. När jag blev äldre gick jag på matcherna med kamrater och så har det fortsatt i nu snart 50 år.

Lasse Stensson, ett år kvar av förordnandet 

Suttit i IF Elfsborgs styrelse sedan: Adjungerad 2012, ledamot sedan 2013.
Civilt arbete: Ansvarar för efterförsäljning, service och reservdelar på OCS AB.

Egenskaper/kompetenser- som styrelseledamot i IF Elfsborg: Genuint stort Elfsborgshjärta! Har en lång bakgrund som Elfsborgare med ett stort kontaktnät i Sjuhäradsbygden och näringslivet. Ledamot i Västergötlands Fotbollsförbunds styrelse. Ordförande i Västergötlands Domarkommitté.

Frågor som jag jobbat med i IF Elfsborgs styrelse: Ansvarar för föreningsfrågor i styrelsen. Representerar föreningen i olika sammanhang. Har hand om SvFF-/UEFA-delegat samt domare under matcher. Är sammankallande i Historiska Akademin, och styrelsens representant i Gamla Elfsborgare/Sven Jonassons Minnesfond.

Viktiga frågor som jag vill jobba med/driva: Framtidsfrågor när det gäller föreningens verksamhet.

Min Historia med IF Elfsborg: ”Föddes” in i Elfsborg tack vare min pappa. Har arbetet ideellt sedan början på 1980-talet. Ingick i Marknadsutskottet från mitten av 1990-talet och från 2003 i matchorganisationen där jag fortfarande är sekreterare.

Michael Ekberg, omval på två år

Suttit i IF Elfsborgs styrelse sedan: 1998
Civilt arbete: Regionchef Riksbyggen

Egenskaper/kompetenser- som styrelseledamot i IF Elfsborg: Lång erfarenhet från företagsledande uppgifter inom samhällsutveckling, bygg- och fastighetsbranschen samt engagemang och eget deltagande inom idrott- och föreningsverksamhet.

Frågor som jag jobbat med i IF Elfsborgs styrelse: Har genom åren jobbat med de flesta delar inom föreningen men har i första hand varit en av drivkrafterna bakom Borås Arenas tillkomst och utveckling. Är idag utsedd till ordförande i det helägda dotterbolaget Borås Arena AB.

Viktiga frågor som jag vill jobba med/driva: Att IF Elfsborg utvecklas i alla delar på ett långsiktigt sätt, varav det är en förutsättning att Borås Arena AB:s anläggningar ännu bättre ska kunna stödja verksamheten.

Min Historia med IF Elfsborg: Är Boråsare och har varit aktiv fotbollsspelare, handbollsspelare och tränare och med det alltid följt IF Elfsborgs framfart. Från mitten av nittiotalet har mitt företag varit aktiv sponsor och när steget togs upp till Allsvenskan fick jag möjligheten att vara med i styrelsen och anta utmaningen – att etablera IF Elfsborg som en stabil allsvensk förening, bland annat genom att arbeta för en byggande av ny arena.

Joachim Modigh, omval på två år

Suttit i IF Elfsborgs styrelse sedan: 2003
Civilt arbete: CFO på Gina Tricot

Egenskaper/kompetenser- som styrelseledamot i IF Elfsborg: Ekonomi, fotboll

Frågor som jag jobbat med i IF Elfsborgs styrelse: Ekonomi, fotboll, Historiska Akademien, supporterfrågor.

Viktiga frågor som jag vill jobba med/driva: Det som rör ekonomi, fotboll, supportrar samt alla frågor som förhoppningsvis gör föreningen lite bättre imorgon än vad den är idag.

Min Historia med IF Elfsborg: Född Elfsborgare genom att min far spelade i A-laget på 60-talet. 14 år själv som spelare på -80 och 90-talet varav 12 år i A-laget. Sedan 15 år medlem av styrelsen.

_________________________

Av valberedningens ledamöter står följande till förfogande för omval:
Bo Lindell,
ordförande, Peder Ekberg och Paul Brunngård, alla tre på ett år.
Valberedningens förslag till ledamot i valberedningen är nyval av Nadja Bengtsson, på ett år, som efterträdare till Martin Tillsten, som ställt sin plats till förfogande.

Inga namnförslag i övrigt har inkommit till valberedningen.

Valberedningen förslag till revisorer är:
Omval av Fredrik Ekelund och Sofia Larsson, båda på ett år.

Valberedningens förslag till revisorssuppleanter är:
Omval av Peder Emanuelsson och Emelie Strömberg, båda på ett år.

IF Elfsborgs Valberedning
gm/Bo Lindell, ordförande