Borås stad och IF Elfsborg skriver ett nytt IOP

Publicerad: 2021-02-24 09:33

Efter två lyckade IOP-er* i form av Jobb tillsammans och Framtid tillsammans fortsätter IF Elfsborg samarbetet med att skriva ett nytt tre-års IOP med Borås stad.

Det handlar om gruppen inom det som kallas för Kommunala aktivitetsansvaret, ungdomar mellan 16 och 20 år som inte fullföljt sina gymnasiestudier. KAA-gruppen är en grupp som kommer att ingå under det stora arbetet: Socialt hållbart Borås.

Hans Johansson, verksamhetschef på Arbetslivsförvaltningen.

-Vi kommer att arbeta med en grupp som Arbetsförmedlingen inte får ut i arbete i dagsläget utan behöver först matchas med olika insatser. Den gruppen som vi pratar om här är ungdomar mellan 16-20 år som inte fullföljt sina gymnasiestudier, inte har fullständigt betyg eller har någon annan form av förhinder som har gjort att de befinner sig i den här situationen.

-Vi ser det här som ett viktigt och betydelsefullt samarbete där Borås Stad kommer att hjälpa med att motivera och studieförbereda och IF Elfsborg kommer att ge målgruppen en uppfattning om arbetsmarknaden samt öppna dörrar mot densamma. Vi känner en trygghet i att Elfsborg är med och stöttar under resans gång och att vi vet att ungdomar inte lämnas vind för våg, säger Hans Johansson, verksamhetschef på Arbetslivsförvaltningen.

Den gemensamma satsningen innebär att målgruppen kommer att prova på olika branscher och yrken med målet att det ska mynna ut i någon form av praktik. Det stora målet på sikt är att de ska återuppta sina studier i gymnasiet för att i framtiden kunna göra sig själv anställningsbar och slutligen etablera sig på arbetsmarknaden.

-Elfsborgs uppgift är att hjälpa målgruppen att förstå hur arbetsmarknaden fungerar, hur man får jobb och hur man blir kvar på arbetsmarknaden. Vi ska skapa kontakter mellan ungdomarna och våra samarbetspartners och öppna upp arbetsmarknaden. Vi kommer även att använda vår arena där ungdomarna kommer kunna nyttja våra lokaler. En arena för alla ska vara en mötesplats som gör att människor träffas, utvecklas och bygger sina nätverk, säger Vedad Aganovic, CSR-ansvarig IF Elfsborg.

Lars-Åke Johansson, ordförande i Arbetslivsnämnden säger så här om den gemensamma satsningen:

-Vi har haft ett bra samarbete sedan 2014 där människor har kommit ut i både utbildning och arbete. Vi har tidigare arbetat gemensamt med andra grupper och nu ska vi ta oss an en ny grupp. Det här är ett viktigt samarbete för staden då vi märkt att målgruppen går tillbaka till studier och några får jobb i framtiden. Genom IF Elfsborgs stora nätverk kommer vi åt många företag och vi är dessutom säkra på att allt går rätt till och att samtliga ungdomar kommer att få en ärlig chans för att hitta en trygghet i livet, tar tag i studier och får en bättre framtid, säger Lars-Åke Johansson, ordförande i Arbetslivsnämnden.

Hans Johansson fyller i:

-Vi ser det här som ett positivt sätt att arbeta på. Förutom att få ut människor i studier och arbete minskar vi även de sociala kostnaderna och ju tidigare vi möter upp en ungdom på glid desto mindre kommer det kosta oss i slutändan. Vi gör tidiga investeringar med den här typen av arbete.

IF Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson:

-Vi är glada över att kunna ta gemensamma steg för varje år för bättre utveckling i samhället. Vi har i alla år tagit ansvar för ungdomar som har fått möjligheten att spela fotboll i vår förening. Vi är mer än bara en fotbollsförening och vill fortsätta att ta ett stort samhällsansvar. Vi tar oss nu an en utmaning som är större än någonsin, men ser den också som viktigare än någonsin, med tanke på hur samhället ser ut idag. Jag är glad att Borås stad och Elfsborg har hittat ett bra sätt att samarbeta på även i dessa frågor.

*IOP står för Idéburet offentligt partnerskap och är en partnerskapsmodell mellan den idéburna och den offentliga sektorn.

Huvudpartners Officiella sportleverantörer