År 2020 har varit ett omtumlande år fyllt av utmaningar på olika plan. Men det har också varit ett år där vi i föreningen samlat oss och tillsammans gjort många bra saker. Något jag som ordförande tillsammans med hela föreningen ser tillbaka på med stor stolthet.

Utöver fantastiska sportsliga prestationer på fotbollsplanen känner vi en stolthet över hur vi i vår förening lyckats hantera flera av de svåra ekonomiska prövningar vi ställts inför. Pandemin och dess konsekvenser har fått föreningen att tänka om och göra allt för att säkerställa vår ekonomi. Insatser och uppoffringar samt prestationer från spelare, ledare, kanslipersonal, styrelse och stöd ifrån seriebiljettsinnehavare, medlemmar, supportrar, näringsliv och stad gör att föreningen i år kan redovisa ett positivt ekonomiskt resultat. Detta innebär samtidigt att vi kan återställa föreningens egna kapital till en god nivå igen.

Årets resultat bygger också på stora kostnadsbesparingar, spelarförsäljningar, högre intäkter från Svensk Elitfotboll (TV och media) och statliga stöd relaterat till pandemin.
2020-års ekonomiska resultat betyder inte att vi kan andas ut ännu. Vi står fortfarande inför stora utmaningar och vi behöver klara av både 2020 och 2021 innan vi kan sammanfatta en helhet av hur pandemin påverkat oss som förening och den viktiga roll vi har i samhället. Årets resultat ger oss dock en trygghet och styrka inför framtiden.

Tack till alla Er som gjort detta möjligt och hoppas att vi snart kan ses på Borås Arena igen.

Med vänliga hälsningar

Sune Lundqvist
Ordförande IF Elfsborg

 

Verksamhetsberättelse IF Elfsborg 2020

Ta del av IF Elfsborgs verksamhetsberättelse genom att klicka på rutan nedan. Nu finns också verksamhetsberättelsen att hämta i fysisk form på vårt kansli.

Årsredovisning IF Elfsborg 2020

Ta del av IF Elfsborgs årsredovisning genom att klicka på rutan nedan. Nu finns också årsredovisningen att hämta i fysisk form på vårt kansli.