under digitalt medlemsmöte med Elfsborg den 9 december 2020 i Borås. Foto: Jörgen Jarnberger / IF Elfsborg

Motion samt styrelsens utlåtande

Publicerad: 2021-03-03 13:53, Uppdaterad 2021-03-03 13:55

Motion om återinförande av klubbnål och fysiskt medlemskort

Jag vill att klubben återinför klubbnål och fysiskt medlemskort. Jag inser att det är en kostnad, men något måste man ju få ändå som medlem. Först försvann medlemstidningen, som ju var kanonbra och sedan även klubbnål och medlemskort.  Blir ju inte mycket kvar mer än att man är medlem, vilket i sig inte är fel, men snålheten bedrar ofta visheten.

Lennart Odhström #201503618

Styrelsen utlåtande över motion om återinförande av klubbnål och fysiskt medlemskort.

Bakgrund om förändringen gällande medlemskortet och klubbnålen

IF Elfsborgs vision är ”Att vara en förening i ständig utveckling och med en verksamhet i framkant som skapar sportslig framgång och samhällsnytta.”

När världen ställs på ända och allt ifrån pandemi till klimatfrågor hamnar i fokus påverkas vi alla. Utifrån vår vision att utmana och se framåt samt nyttja den nya tekniken valde vi att inför 2021 gå över till ett digitalt medlemskort. Vi är inte först med detta. Flera av oss är säkerligen medlemmar i andra föreningar och kundklubbar som under de senaste åren valt att ersätta sina plastkort med ett mer hållbart alternativ.

Som vid alla förändringar finns det för- och nackdelar. Förutom den miljömässiga fördelen med digitala medlemskort är det många som ser det som positivt att få sitt medlemskort i direkt anslutning till betalningen. Ett digitalt medlemskort går dessutom att ladda på med olika erbjudanden som kan tidstyras även efter att kortet är levererat.

Genom att vi undviker allt ifrån framtagning av plastkort till det fysiska utskicket med transporter, reduceras föreningens klimatpåverkan och bidrar till en hållbar utveckling. En stor utmaning där vi alla måste dra vårt strå till stacken!

Vår årliga klubbnål till medlemmarna kom till som en variant av majblomman. De första åren presenterades den i en ny färg varje år. Men sedan ganska många år tillbaka har det varit vårt emblem med årets årtal under. Flera skäl talade för att inte fortsätta med det årliga utskicket av klubbnålen:

– kostnaden att varje år ta fram en ny nål

– lager av outnyttjade nålar kan inte användas utan bara kasseras

– utskick av nålen innebär en tids- och kostnadskrävande manuell hantering

Nuläge medlemsförmåner

Förutom själva huvudsyftet med medlemskapet (se nedan) så finns i dagsläget följande förmåner:

* Medlem bjuds in, tillsammans med sin familj, till Borås Djurpark under en dag 2021. Denna förmån är i pengar betydande då entrén till djurparken för en vuxen kostar lika mycket som hela medlemsavgiften till IF Elfsborg.

* Rabatt på Elfsborgssouvenirer

* Förtur till biljettsläpp (internationella cuper)

Vår förhoppning är att vi ska kunna ladda vårt medlemskort med ytterligare erbjudanden under 2021.

Medlemskapet värde.

Avslutningsvis några rader om medlemskapet. Motionären skriver: ”Något måste man ju få ändå som medlem”

Varför blir man medlem i IF Elfsborg? Vad innebär medlemskapet? Som medlem blir du en del av IF Elfsborg. Du får möjlighet att vara med och utveckla föreningen via medlems- och årsmöten. Du får också förmåner.

Men att vara medlem handlar mer om vad du ger föreningen, än vad du får. Du bidrar till att föreningen utvecklas. Du bidrar med ditt engagemang, ditt stöd. Du bidrar till stolthet och styrkan i att vara tillsammans. Som det stod i verksamhetsberättelsen 2018: ”Att vara medlem är på flera sätt en kärleks- och lojalitetshandling.” De senaste åren har vi flera bevis på hur mycket det betyder att vara en förening med många engagerade medlemmar. Ett exempel är beslutet om damfotboll, ett annat är vår värdegrund. I båda dessa fall föregicks besluten av en process med många involverade som bidrog till att de beslut som togs var väl genomlysta och förankrade.

Styrelsen föreslår

att motionen avslås

Huvudpartners Officiella sportleverantörer