Onsdagen den 9 mars kl. 18:00 bjuder IF Elfsborg in till Årsmöte på Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås.

Varmt välkomna alla medlemmar till IF Elfsborgs Årsmöte. Här har du som medlem chans att tycka till och använda din demokratiska rätt som medlem i vår förening. (Medtag medlemskort för 2021). Fika serveras från klockan 17:30.

Fysiskt eller digitalt möte?
Årets möte planeras att hållas fysiskt men med anledning av rådande pandemi kan det ske förändringar i mötesformen. IF Elfsborg avvaktar just nu och följer rådande pandemiläge men kommer i god tid att informera om det fysiska årsmötet behöver ställas om till ett digitalt.

Valberedning
Namnförslag lämnas till Valberedningens ordförande Bo Lindell, senast 16 februari: [email protected]

Motioner och förslag till Årsmötet
Medlemmar som önskar väcka motion till Årsmötet, skall senast den 9 februari skicka detta till IF Elfsborg, Ålgårdsvägen 32, 506 30 Borås eller till [email protected]

Övrigt
Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen kan avhämtas på kansliet fr.o.m den 2 mars.

Välkommen!

/IF Elfsborgs styrelse