Inför årsmötet den 9 mars 2022, vill valberedningen lämna en lägesrapport om det pågående valberedningsarbetet.

Valberedningen har även i år samtalat och intervjuat samtliga i IF Elfsborgs styrelse för att få en uppfattning om bland annat ledamöternas roll i styrelsearbetet, om föreningens utveckling och om någon har för avsikt att lämna styrelsen inför nästa mandatperiod.

De styrelseledamöter som står för omval vid årsmötet 2022 är Mats Karlsson, Anders Segerblom, Lasse Stensson och Ingela Carlsson samt styrelseordföranden Sune Lundqvist. Ingela Carlsson har, efter 12 år som styrelseledamot, valt att inte ställa upp för omval, medan samtliga övriga ledamöter har sagt sig villiga att ställa upp för ytterligare en period om de får förtroendet och blir valda.

De ledamöter som har ett år kvar på sitt förordnande är Joachim Modig och Michael Ekberg, ingen av dem har för avsikt att lämna i förtid.

Våra revisorer och revisorssuppleanter står till förfogande för omval, det är Fredrik Ekelund och Sofia Larsson som revisorer och Peter Emanuelsson och Emelie Strömberg som revisorssuppleanter.

Valberedningen står också till förfogande för omval, med Bo Lindell som ordförande samt ledamöterna Peder Ekberg, Paul Brunngård och Nadja Bengtsson

Valberedningen arbetar vidare med sitt uppdrag för att få till bästa möjliga styrelse för det krävande styrelsearbete som behövs inom föreningen även för det kommande året 2022. Vi vill också påpeka att allt styrelsearbete i IF Elfsborg är ideellt.

Medlemmar kan inkomma med förslag på kandidater ända fram till årsmötet den 9 mars 2022. Valberedningens förslag kommer dock att presenteras senast den 16 februari via medlemsutskick och på föreningens hemsida.

Om någon medlem vill nominera styrelsekandidater till valberedningen skall de skickas till [email protected] senast den 7 februari 2022.

IF Elfsborgs valberedning
Bo Lindell, ordförande
Peder Ekberg