Information från IF Elfsborgs valberedning.

Publicerad: 2022-02-16 17:01, Uppdaterad 2022-03-07 16:42

Under ytterligare ett år, som starkt påverkats av pandemin, har IF Elfsborgs styrelse löst sitt uppdrag på ett berömvärt sätt.

Även 2021 blev ett år med restriktioner vilket krävt mycket tid och mycket ideellt arbete av styrelsen. Valberedningen har, som vanligt, intervjuat och samtalat med samtliga styrelseledamöter inklusive ordföranden om styrelsearbetet. Samtliga är positiva till det styrelsearbete som görs, även om tiden ibland inte räcker till.

Valberedningen har tidigare informerat om att Ingela Carlsson tyvärr avsäger sig omval, ett av skälen är att hon inte bor i Borås med de utmaningar det innebär och att Ingela dessutom har hon varit ledamot i tolv år, vilket är en lång period. Valberedningen vill tacka Ingela för det fantastiskt fina arbete hon utfört i IF Elfsborgs styrelse.

Valberedningens förslag till styrelse vid IF Elfsborgs årsstämma 2022:                           
Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Sune Lundqvist på ett år.
Valberedningens förslag till styrelseledamöter är omval av Anders Segerblom, Lasse Stensson och Mats Karlsson, alla på två år, samt nyval av Therese Bengtsson på två år och Annika Persson på ett år. Anledningen till att Annika föreslås på ett år är för att vi skall ha en jämn fördelning vid val av styrelse vid nästa årsstämma, enligt stadgarna. Det innebär att styrelsen 2022 kommer ha åtta ledamöter inklusive ordföranden, en utökning med en ledamot jämfört med 2021. Med ett år kvar på förordnandet, Michael Ekberg och Joachim Modigh.

Nyval:
Therese Bengtsson
, som brinner för att utveckla Borås, ser IF Elfsborg som en nyckelspelare och en mycket viktig faktor för att lyfta och utveckla staden. Hon har varit aktiv i föreningslivet och ställer gärna upp och engagerar sig ideellt. Familjen är fotbollsintresserade och går ofta och gärna på Elfsborgs matcher, dessutom är Therese man fotbollstränare i Sjömarkens IF, där sonen spelar. Therese har varit adjungerad i IF Elfsborgs styrelse under 2021 och får mycket goda vitsord av övriga i styrelsen för sitt intresse av att arbeta för och utveckla IF Elfsborg. Hon tycker att året som adjungerad varit väldigt intressant och lärorikt. Therese har också, sedan tidigare, erfarenhet av och utbildning i styrelsearbete. Therese, som är 39 år, arbetar idag på Maksimer AB, ett IT bolag som levererar e-handelslösningar. Hon har tidigare arbetat på WooCode, också ett IT bolag, i sex år, de två sista som vd och på Simonsland där hon var anställd av Marketplace Borås, också i sex år, för att bland annat arbetat med stadsutveckling genom utvecklingen av Simonsland. Valberedningen har enhälligt beslutat att inför årsmötet 2022 nominera Therese Bengtsson till IF Elfsborgs styrelse.

Annika Persson, är uppväxt i Borås i en familj präglad av idrott. Annikas pappa var en inbiten Elfsborgare efter att ha spelat för IF Elfsborg i sin ungdom. Annika själv har varit aktiv i många idrotter, bland annat fotboll innan tennisen tog över, där hon också varit tränare. På grund av arbete lämnade Annika Borås som 20-åring och har haft olika ledarroller samt lång erfarenhet av ledningsgruppsarbete.

Annika har även jobbat internationellt, men har hela tiden haft ett hjärta som klappat för Borås och flyttade tillbaka för 15 år sedan. Hon uppskattar att vara en del av staden och näringslivet, samt har en genuin stolthet för vad IF Elfsborg, som klubb, betyder för staden. Annika ser isåfall fram emot att på alla sätt engagera sig för IF Elfsborgs bästa. Idag arbetar hon som vd på Borgstena of Sweden och har god erfarenhet av styrelsearbete och har dessutom gått en styrelseutbildning. Annika är 48 år och har en sportintresserad familj, som ger dem utlopp för deras ideella engagemang. Annikas idrottsbakgrund lever kvar och ger sig uttryck i hennes ledarskap – hon tror på sportsligt agerande och hårt arbete. Valberedningen har enhälligt tagit beslutet att nominera Annika Persson till IF Elfsborgs styrelse vid årsmötet 2022.

Nominerade:
En övrig nominering har inkommit till valberedningen, Emelie Hultin, ordförande för Guliganerna. Emelie är stolt och glad över nomineringen men har sagt sig inte stå till förfogande, som nominerad.

Valberedningen:
Samtliga i IF Elfsborgs valberedning, Bo Lindell, ordförande, Peder Ekberg, Paul Brunngård och Nadja Bengtsson står till förfogande för omval på ett år.

IF Elfsborgs Valberedning
gm/Bo Lindell, ordförande

Huvudpartners