Lägesrapport

Publicerad: 2022-08-26 15:18, Uppdaterad 2022-08-27 14:17

Lägesbild samt vidtagna åtgärder

Under måndagsförmiddagen (22/8) möttes IF Elfsborg av uppgifter som berör en av föreningens anställda. Uppgifterna gällde ett synnerligen olämpligt beteende utanför föreningens verksamhet. Den här informationen tog IF Elfsborg omedelbart på största allvar och agerade utifrån.

Som inledande åtgärd skildes personen i fråga omgående från verksamheten. Föreningens krisgrupp inledde sitt arbete och påbörjade arbetet med informationsinhämtning. Ett arbete som fortfarande pågår. Samtidigt upprättades kontakter med externa aktörer, polisen etc. Den första officiella informationen från IF Elfsborg publicerades i samtliga av föreningens kanaler samt skickades ut via e-post under måndagseftermiddagen. Den innehöll följande:

220822: IF Elfsborg har under morgonen nåtts av uppgifter som berör en av föreningens anställda – information vi tar på största allvar och agerar utifrån. Personen i fråga har omgående tagits ur tjänst.

IF Elfsborg har omedelbart påbörjat en kontakt med berörda internt och externt och arbetar fortsättningsvis med att samla in ytterligare information. Ärendet kommenteras i nuläget inte närmare av IF Elfsborg.

Vidare har IF Elfsborg prioriterat intern information till föräldrar, ledare, spelare och personal. Under tisdagen skickades det ut information och inbjudan till föräldrar och ledare om ett informationsmöte. Inbjudan skickades ut via e-post samt publicerades på elfsborg.se för att säkerställa att inbjudan fanns åtkomlig för den gällande gruppen.

220823: På förekommen anledning inbjuds föräldrar och ledare till samtliga IF Elfsborgs lag. (U19, U17, U16, U15, F14, P14, P13, P11, P9 samt dam- och herrlag).

Inbjudan till möte
Tid: Torsdag 25 augusti kl. 19:00
Plats: Ryda Fotbollshall (Almenäsvägen 12, 506 32 Borås)
Deltagare: Föräldrar och ledare till ungdom, elit, dam- och herrlag.
Medverkande från IF Elfsborg: Ledning IF Elfsborg, Matilda Lundblad – läkare, Hanna Byström – kurator på ungdomsmottagning samt auktoriserad sexolog.

Under torsdagskvällen (26/8) samlades föräldrar och ledare samt IF Elfsborgs styrelse, ledning och personal i Ryda Fotbollshall. Närvarande var även Matilda Lundblad (läkare), Peter Östlund (idrottspsykologisk rådgivare) samt Hanna Byström (kurator på ungdomsmottagning och auktoriserad sexolog).

Mötet inleddes med information från föreningen genom ordförande Sune Lundqvist som berättade om IF Elfsborgs åtgärder och arbetsgång i ärendet. Hanna Byström pratade om hur vuxna i barn och ungdomars närhet kan samtala med de unga om vad som sker på nätet och i verkliga livet. Vidare berördes information kring sexualitet, samtycke, Generation Z och medieanvändning med syftet att lyfta kunskap om skyddsfaktorer för barn- och ungdomar. Hanna gav konkreta tips och råd till likväl föräldrar som ledare i ungdomarnas närhet.

Föräldrar och ledare fick genomgående möjlighet att ställa frågor som besvarades av Sune Lundqvist, Matilda Lundblad och Hanna Byström och övriga i IF Elfsborgs krisgrupp.

För föräldrar och ledare som inte kunde närvara på mötet finns det längre ned på den här sidan information om stöd, kontaktuppgifter till stödverksamheter, tips och råd.

Kommande åtgärder och insatser

IF Elfsborg arbetar i dagsläget vidare med att informera, ge stöd och att samla in information. Framåt kommer Peter Östlund, idrottspsykologisk rådgivare att stötta våra ledare under pågående träningar och vara tillhands vid frågor från barn och föräldrar. Peter kommer att ha schemalagd närvaro på ungdom/elitlagsträningar under de kommande veckorna.

I närtid kommer IF Elfsborg att bjuda in samtliga ungdomar och barn i föreningen för ett samtal kring ärendet. Externa expertaktörer har bjudits in.

Under fredagen upprättade IF Elfsborg en stödgrupp dit föräldrar, ledare och övriga kan vända sig för stöd, eventuella frågor, eller informationsinlämning. Stödgruppens kontaktperson leder dig vidare till våra stödfunktioner och nås via mejl: [email protected]

Det rådande informationsläget bottnar i att det inte finns någon kännedom om någon incident inom föreningens verksamhet. Framöver fokuserar föreningen på att möta våra spelare och ungdomar i verksamheten. I dagsläget arbetar IF Elfsborg intensivt, metodiskt och helt enligt föreningens krishanteringsplan med huvudsakligt fokus på våra barn och ungdomar.

IF Elfsborg kommenterar i första hand vidare ärendet via vår officiella hemsida (elfsborg.se). Där finns en sida som kontinuerligt uppdateras med aktuell information från föreningen. (Länk till sida för samlad information).

IF Elfsborg sommarfotbollsskola

Kontakt till föräldrar till ungdomar och barn som deltagit i Camp Elfsborg Sommarfotbollsskola, där personen i fråga har varit verksam, har påbörjats. IF Elfsborg vill poängtera att det i rådande informationsläge inte finns någon kännedom om någon incident inom föreningens verksamhet.

Rutiner för anställning av ledare

Ledare behöver inför anställning lämna in utdrag ur belastningsregistret. Anställda ledare deltar i genomgång av IF Elfsborgs värdegrund och föreningens förväntningar.

Stödgrupp IF Elfsborg

Du som förälder, ledare, spelare eller personal kan vända dig till IF Elfsborgs stödgrupp. Stödgruppens kontaktperson leder dig vidare till våra stödfunktioner. Hit kan du vända dig för stöd, frågor eller informationsinlämning.

Stödgruppen nås via mejl. Ärenden behandlas konfidentiellt.

Välkommen att mejla stödgruppen på: [email protected]

Mediakontakt

Johannes Sandberg, kommunikationschef
E-post: [email protected]

Tel: 0735 180 280

Stöd till föräldrar och ledare samt barn och ungdomar

Under torsdagens informationsmöte för föräldrar och ledare inom IF Elfsborg informerades det om flera olika stödfunktioner som föräldrar och ledare kan vända sig till för att fråga, söka stöd, tipsa och samtala.

BRIS
BRIS stöd för vuxna 077-150 50 50
BRIS stöd för barn och unga 116 111
Hemsida Länk: (https://www.bris.se/)

ECPAT
Hotline – en anmälningssida där du kan tipsa om alla former av misstänkt sexuell exploatering av barn. Man kan välja att vara anonym.

Ditt ECPAT är en plats för alla under 18 år. Här kan man få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. De kan också hjälpa till att ta ner nakenbilder som har spridits på nätet.
Hemsida Länk: (https://ecpat.se/)

NÄTHATSHJÄLPEN.SE
På Näthatshjälpen kan man hitta hjälp om man utsatts för näthat. Där finns allt från konkreta tips om hur man tvättar bort sina kontaktuppgifter online till handlingsplaner för hela organisationer.
Hemsida Länk: (https://nathatshjalpen.se/)

RÄDDA BARNEN
Centrum för stöd och behandling 08-698 90 00
Hemsida Länk: (https://www.raddabarnen.se/)

UNGDOMSMOTTAGNINGEN
Stöd och samtalskontakter för alla unga mellan 13-24 år
Hemsida Länk: (https://www.umo.se/)

POLISEN
Om ett barn behöver omedelbar hjälp -112 för anmälan – 114 14
Hemsida Länk: (https://polisen.se/)

SOCIALTJÄNSTEN
Om ett barn behöver stöd och skydd

ELEVHÄLSAN
Finns på barnets skola för att få hjälp vidare

1177
För fysisk och psykisk vård –även BVC & BUP
Hemsida Länk: (https://www.1177.se/)

Material (Rädda barnen) (Nätsmart)
Länk (PDF)

Mediakontakt

Johannes Sandberg, kommunikationschef
[email protected]

Huvudpartners Officiella sportleverantörer