IF Elfsborg redovisar återigen starkt resultat

Publicerad: 2023-03-07 09:30

År 2022 var första året som vi kunnat bedriva vår verksamhet på ordinarie sätt efter pandemin. Vi har kunnat mötas och ses på Borås Arena samt i andra aktiviteter, det har givit oss alla och föreningen ny kraft och energi att ta nya steg och fortsätta rusta inför framtiden.

Att som ordförande se resultatet av hela föreningens arbete och kämpaglöd gör att året inte kan summeras på annat sätt än med stolthet igen. Fortsatt fina sportsliga prestationer på fotbollsplanen och hur vi på sportkontoret tagit oss an året visar på att IF Elfsborgs kontinuitet är vår styrka.

Med tanke på den osäkerhet som råder i omvärlden har vi också under året haft en extra tydlig uppföljning och kontroll på våra utgifter och samtidigt arbetat hårt med att säkra våra intäkter. Vi fick en viss positiv ekonomisk effekt i och med vårt spel Europa Conference League under sommaren, dock blev det bara en kvalomgång för oss denna gång.

När vi summerar året gör föreningen återigen ett stabilt resultat, föreningens tredje bästa i historien. Det ger en stor trygghet inför kommande år och att vi kan möta eventuella utmaningar från en stark position. Våra spelare och ledares prestationer, engagerade medarbetare, positivt stöd från supportrar, medlemmar, årskortssinnehavare, publik samt starkt stöd från näringsliv och Borås stad – vi tillsammans har gjort det möjligt.

Det egna kapitalet har fortsatt att öka bland annat på grund av god kostnadskontroll och lyckade spelartransfers, bra rekrytering och scouting till elitverksamheten. Det blir en allt viktigare del av verksamheten för IF Elfsborg och medförde fortsatt bra netto på våra transfers, trots investeringar inför framtiden i spelartruppen under året.

Sammanfattningsvis känner vi god tillförsikt inför framtiden avseende såväl den ekonomiska som den sportsliga delen. Vårt fokus är att fortsätta lägga resurser på utveckling som får vår förening att växa och bli starkare över tid.

Föreningens goda egna kapital är en förutsättning i en allt mer hårdnande konkurrens och gör det möjligt att fortsätta på den inslagna vägen, att tryggt bygga vidare för att vara den främsta utmanaren till de största storstadsklubbarna.

Tack för Ert stora engagemang och bra jobbat alla som gjort detta möjligt. Vi ses på Borås Arena!

Vänliga hälsningar
Sune Lundqvist
Ordförande IF Elfsborg

Verksamhetsberättelse IF Elfsborg 2022

Ta del av IF Elfsborgs verksamhetsberättelse genom att klicka på rutan nedan. Nu finns också verksamhetsberättelsen att hämta i fysisk form på vårt kansli.

Årsredovisning IF Elfsborg 2022

Ta del av IF Elfsborgs årsredovisning genom att klicka på rutan nedan. Nu finns också årsredovisningen att hämta i fysisk form på vårt kansli.

Huvudpartners Officiella sportleverantörer