Inför årsmötet – motion samt styrelsens svar

Publicerad: 2023-03-10 17:26

Inför årsmötet den 14 mars. Nedan motion har av olika anledningar inte inkommit i utsatt tid men motionärerna och styrelsen har ändå gemensamt beslutat att behandla den inför årsmötet. Det kommer dock vara upp till årsmötet att besluta om den kan behandlas på mötet.

Motion 3: Om sponsring från spelbolag

Bakgrund:

Som fotbollssupportrar och Elfsborgare sedan många år tillbaka är det svårt att undgå att spelbolagen idag är mer synliga i samband med den allsvenska fotbollen än någonsin tidigare. Naturligtvis inser vi att denna expansiva bransch genererat välkomna sponsorintäkter till såväl förbund som föreningar runt om i landet. Men det finns ett etiskt dilemma kopplat till spelbolagens ökade inflytande och exponering.

Enligt Folkhälsomyndigheten har ca 4% av Sveriges befolkning ett riskabelt spelande. Det motsvarar drygt 352 000 människor. Vi talar alltså om ett omfattande samhällsproblem, som dessutom ökat i omfattning. Sannolikt korrelerar detta också med den ökade exponeringen och den flitigt förekommande spelreklam man som fotbolls- och mediekonsument nås av på mer eller mindre daglig basis, och särskilt mycket i samband med matcher.

Unibet, som numera är Allsvenskans huvudsponsor, har som alla spelbolag med licens i Sverige, ett ansvar att motverka ett osunt spelande och att dessutom underlätta för spelare i riskzon att få hjälp. Trots detta har det uppdagats (bland annat av tidskriften Offside) att man låtit spelare förlora miljontals kronor, där Unibets medarbetare snarare uppmuntrat till mer spelande istället för det motsatta. Att låta spelbolagen själva sköta saneringen tycks därför inte vara tillräckligt.

Vid sidan av detta, har vi som medlemmar naturligtvis även följt turerna kring den tragiska incidenten kopplat till en av våra f.d. a-lagsspelare där det återigen blev tydligt hur utbredd problematiken kring spelmissbruk är. Vi känner oss trygga med att föreningen hanterade just den situationen på ett bra sätt, men vill att IF Elfsborg också ska ta en proaktiv roll i en så stor och viktig samhällsfråga.

Att låta IF Elfsborg gå i bräschen för en motrörelse anser vi därför vara en moraliskt riktig handling och väl leva upp till den Vi Tillsammans-anda vi är så stolta över.

Förslag:

Vi föreslår att Elfsborg som förening

Oskar Lennermo, medlem 2015085721 Johan Lindqvist, medlem 2015013710 Jakob Åhsén, medlem 2015086704 Eddie Skinnari, medlem 9128

Styrelsens utlåtande över motion 3 om sponsring från spelbolag

Motionärerna tar upp ett ämne som även varit uppe vid några av våra tidigare stämmor.  

Vid IF Elfsborgs årsmöte 2020 konstaterades att ”beslutet att sluta avtal med Unibet har fattats av de 32 fotbollsföreningar som är medlemmar i och tillsammans bildar Svensk Elitfotboll (SEF). Den samlade bedömningen, efter alla år av samverkan med spelbolagen, är att svensk fotboll förutom ekonomiskt stöd genom detta avtal också har en betydligt bättre möjlighet att påverka bolagens verksamhet genom att samarbeta med dem än genom att bara stå vid sidan och titta på”. Årsmötet beslutade också att avslå en motion som krävde att IF Elfsborg skulle verka för att SEFs sponsoravtal med Unibet skulle hävas.

Vid årsmötet 2022 rapporterades hur IF Elfsborg arbetar tillsammans med SEF och Unibet för att förebygga beroendeproblematik och hanterar information om SEFs samarbete med Unibet i enlighet med det avtal som finns.  

Som representant för IF Elfsborg kan man utsättas för olika former av påtryckningar utifrån. I enlighet med aktuell lagstiftning och idrottens reglemente RF/SvFF inklusive SEFs riktlinjer har vi som förening skyldighet att motverka förbjuden vadhållning och manipulation/matchfixning. IF Elfsborg har rutiner för att stödja enskilda individer om behov uppstår.

Alla lag i Allsvenskan och Superettan, dvs medlemmarna i SEF, har en person som är utsedd att agera som Integrity officer. För IF Elfsborg är det Martin Andersson som har den rollen. Integrity officer ska fungera som kontaktperson, ansvara för att informera, ge råd och stöd i integritetsfrågor och områdena kring matchfixning och ansvarsfullt spelande till våra anställda. För IF Elfsborg handlar det om att alla anställda vet vilka regler som gäller kring spel och matchfixning. Det handlar dessutom om att bygga ett förtroende så att om någon hamnar i problem skall man känna att man kan komma och prata om det.

Inför varje säsong ska alla spelare i A-lag och Ungdom Elit genomgå en webb-baserad utbildning kring spel och matchfixning. Utöver utbildningen genomförs vid två tillfällen varje säsong gruppsamtal i de olika lagen där budskapet förtydligas; IF Elfsborg spelar inte på svensk fotboll över huvud taget.

Unibet har valt att samverka med oss för att bli marknadens mest ansvarsfulla alternativ. De har öppet deklarerat att de strävar efter att 0 procent av deras intäkter ska komma från spel med missbruksproblematik. Det är en kraftfull utfästelse som vi tillsammans arbetar för att uppnå. Integrity officers i alla föreningar, utbildning om risker kring spel och matchfixning, forskning kring psykisk ohälsa, samverkan med Spelfriheten samt Unibets egna åtgärder är exempel på detta. Nyligen kom besked om att Unibets koncept Hemmaklubben kommer att ändras, efter kritik från föreningar och supportrar. Ett exempel på hur påtryckningar inifrån kan ge resultat.

Vi har valt att samverka för att uppnå ansvarsfullhet och få spelbranschen att bli mer hållbar. Genom partnerskapet uppnår vi förändring till det bättre. Att ställa sig vid sidan av skulle förutom förlust av betydande medel också innebära att vi tappar alla dessa möjligheter.

Styrelsen föreslår att motionen avslås

Huvudpartners