Villkor

Serviceavgift
På de flesta biljetter finns en serviceavgift. Denna serviceavgift återbetalas inte vid flyttad match eller vid eventuellt byte av biljett. Serviceavgiften är en kostnad för att sälja och distribuera biljetten via ombud.

 

Matchdag kan flyttas
På en del biljetter står matchdag och avsparkstid angivet. Då matchdag och klockslag kan flyttas med kort varsel åligger det biljettinnehavaren att försäkra sig om att angivet matchdatum och klockslag gäller. På vissa biljetter finns inget matchdatum och klockslag angivet utan enbart att biljetten gäller för en viss omgång. Det åligger biljettinnehavaren att själv ta reda på när match äger rum. All förändring eller flyttning av match sker genom klubbens hemsida (www.elfsborg.se) eller via annonsering i dagspress.

 

Köpta biljetter kan inte återköpas 
En bokning kan ångras fram till dess biljetterna är betalda. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av biljetter. En biljett som betalas vid bokningstillfället betraktas som ett köp, även om biljetten ännu inte levererats. Kunden är således bunden av sitt köp när betalning har skett. Biljetten är en värdehandling. Borttappad biljett ersätts inte i något fall. Om man fått biljetten via e-post och skriver ut den själv kan man skriva ut biljetten på nytt. Observera att biljettens streckkod endast fungerar en gång.

 

Förlorad biljett
Förlorad biljett ersätts inte. Har du däremot valt Sms eller E-post som leveranssätt kan du skriva ut en ny biljett. Precis som med alla andra biljetter, så går streckkoden endast att läsa en gång.

 

Inställd/avbruten match
Vid matcher som flyttas, avbryts alternativt spelas utan publik p.g.a. beslut som inte fattas av IF Elfsborg utgår ingen ersättning till biljett- eller seriebiljettsinnehavare. Om en match blir flyttad är biljetten giltig till det nya speldatumet.

Krav på legitimation
Samtliga biljettinnehavare är skyldiga att på matcharrangemang ta med sig giltig legitimation som på begäran ska kunna uppvisas.
Biljett med Ungdoms eller Pensionärspris ska alltid på begäran kunna styrkas med legitimation vid köp och i entrén.

 

Ändring av matcharena
IF Elfsborg förbehåller sig rätten till ändring av matcharena. Seriebilejttsinnehavare och biljettköpare erbjuds då likvärdiga platser. Ingen kompensation utgår till biljettköparen/biljettinnehavaren.

 

Biljetten får inte användas i kommersiellt syfte 
Biljetten får inte användas i kommersiellt syfte och är endast för personligt bruk. Biljett får inte utbjudas i tävlingar eller vidaresäljas utan klubbens samtycke. Biljetter får inte vidareförsäljas till ett högre pris än vad som angivits på biljetten. Upptäcker klubben att vidareförsäljning sker har klubben rätt att makulera biljetten.

 

Biljett via E-post
Biljetter som skrivs ut hemma är en värdehandling och skall behandlas på samma sätt som vanliga biljetter. Alla biljetter avläses vid entré till matchen. Om du som kund varit oaktsam och det finns fler än ett exemplar av din biljett kommer endast den första biljett (streckkod) som inläses att gälla.

 

Biljett via SMS
Biljetter som skickats till dig via Sms är en värdehandling och skall behandlas på samma sätt som vanliga biljetter. Alla biljetter avläses vid entré till matchen. Om du som kund varit oaktsam och det finns fler än ett exemplar av din biljett kommer endast den första biljett (streckkod) som inläses att gälla.

 

Personuppgifter som lämnas vid biljettköp 
Personuppgifter som lämnas vid köp av biljetter måste vara korrekta. Påhittade adresser eller namn får inte förekomma. IF Elfsborg har rätt att makulera bokningar som inte innehåller korrekta person- och adressuppgifter.

 

Inpassering
IF Elfsborg lagrar information om inpassering i statistiskt syfte.

 

Lösenord och användar-id på Internet 
Du är själv ansvarig för att användar-id och lösenord förvaras på ett betryggande sätt. Lämna aldrig ut användar-id och lösenord till någon annan person.

 

Särskilda villkor för tillträde till IF Elfsborgs matcher 

• Besökare är skyldig att på begäran underkasta sig visitation. 

• Det är inte tillåtet att medföra: a) Alkohol eller andra droger, b) vapen eller andra farliga föremål, c) pyroteknik eller brandfarliga vätskor, d) kamera eller videoutrustning. Endast små, hopfällbara paraplyer är tillåtet att ta in på arenan.

• Den som är berusad eller påverkad av andra droger, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som bär klädesplagg, medför flagga, banderoll eller liknande, med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion. 

• Maskeringsförbud råder såväl utanför som inne på arenan. Vid överträdelse äger arrangören rätt att avvisa personen.

• Det är inte tillåtet att: a) Kasta föremål i riktning mot spelplanen, inom eller mot annan läktarsektion, b) beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet, c) utan medgivande uppta eller överföra ljud, rörliga bilder eller löpande textrapportering från matchen. 

• Arenan kameraövervakas. Arrangören använder bildmaterialet för att identifiera ordningsstörande besökare. 

• Om arrangören eller gästande förening/IdrottsAB på grund av en besökares otillbörliga beteende drabbas av böter, straffavgifter eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangören/gästande förening/IdrottsAB

• Besökare som gör sig skyldig till överträdelser enligt ovan riskerar bl.a. att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor i upp till två år. 

• Arrangören förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan. 

• Förtäring får ej medtagas in på arenan.

Annonser
Annonser
Huvudpartners
Officiella sportleverantörer