Den 14 mars håller IF Elfsborg årsmöte och därmed har valberedningen haft en intensiv period för att på ett så bra sätt som möjligt kunna föreslå de mest lämpliga kandidaterna till de valbara posterna i styrelsen.

För att kunna lära känna dessa personer lite mer följer nu en presentation av varje person, så att alla medlemmar får en möjlighet att se vem personen bakom namnet är.


Sune Lundqvist, nyval som ordförande på ett år

Suttit i IF Elfsborgs styrelse sedan: 2008
Civilt arbete: CEO och grundare av Input Interiör.

Egenskaper/kompetenser som styrelseledamot i IF Elfsborg:
– Sälj och marknadsutveckling, se kunden och dess behov har alltid varit viktigt för mig i alla sammanhang.
– Erfarenhet av att ha jobbat med elitidrott, genom många år som aktiv sponsorpartner till ett flertal elitföreningar.
– Dedikerad uppgiften
– Arenaupplevelse och utveckling
– Företagsekonomisk styrning

Frågor som jag har jobbat med i IF Elfsborgs styrelse:
– Marknad och försäljning
– Ekonomiska analyser
– Arenautveckling

Viktiga frågor som jag vill driva i IF Elfsborgs styrelse:
”Jag vill vara med och utveckla IF Elfsborg som helhet! Att tillsammans med övriga förtroendevalda i styrelsen verka för ett helt och enat Elfsborg där vi alla känner förtroende för varandra och allas insats, delaktighet och engagemang i och för vår förening.
Vi ska bevara traditioner och samtidigt stå för förnyelse i vårt sätt att arbeta, uppträda och möta våra medlemmars, publik och partners intresse och engagemang, men också att med fast och trygg hand leda Elfsborg genom eventuella motgångar i syfte att uppnå nya framgångar och att IF Elfsborg ska vara den främsta utmanaren till de största storstadsklubbarna över tid. Det ska vi uppnå genom bland annat kontinuitet och att vara lite bättre imorgon än idag och att vara nyfikna och engagerat ifrågasättande i våra uppgifter.
Vi har tillsammans en stor uppgift i att stå starka och enade i vårt arbete att förvalta och utveckla vår förening, såväl sportsligt som ekonomiskt i en tid då det rustas i nästan samtliga elitföreningar på ett sätt vi inte sett tidigare”.

Min historia med IF Elfsborg:
”Min historia med Elfsborg började som ung, idrottsintresserad pojk. IF Elfsborg är ju bygdens lag, så det var givet att föreningen fick en plats i mitt hjärta. Sedan dess har mitt gulsvarta supporterskap ökat för varje år som gått och 2005 fick jag möjligheten att stötta Elfsborg som sponsor. Jag fångades då ännu mer av föreningens familjära känsla, alla fina värderingar och människorna i och runt IF Elfsborg”.

 


Ingela Carlsson, omval på två år

Suttit i IF Elfsborgs styrelse sedan: 2010
Civilt arbete: Kommunikationsrådgivare

Egenskaper/kompetenser som styrelseledamot i IF Elfsborg:
Ifrågasättande föreningsmänniska. Jag tror också att jag, som inte bor i Borås, ibland kan bidra med ett utifrånperspektiv på vissa frågor.

Frågor som jag jobbat med i IF Elfsborgs styrelse:
Vi Tillsammans, uppförandekoden/policyer/värderingsarbete, kommunikations- och föreningsfrågor.

Viktiga frågor som jag vill jobba med/driva:
Hur vi kan fortsätta utmana oss själva och därmed vara en utmanare till storstadsklubbarna.

Min Historia med IF Elfsborg:
Aktiv supporter på distans sedan barndomen. Jobbat ideellt med matchprogram och årsredovisningar under några år. Positiv förening med stark förankring i bygden som samlar många härliga människor!

 

Anders Segerblom, omval på två år

Suttit i IF Elfsborgs styrelse sedan: 2009
Civilt arbete: Advokat

Egenskaper/kompetenser- som styrelseledamot i IF Elfsborg:
Sekreterare, juridiskt bollplank.

Frågor som jag jobbat med i IF Elfsborgs styrelse:
Att skriva och hålla ordning och reda på protokoll och annan dokumentation. Hjälpa till med en del korrespondens. Rådgivning när det gäller juridiska frågor.

Viktiga frågor som jag vill jobba med/driva:
Fortsätta att skapa förutsättningar för att Elfsborg ska förbli den främsta utmanaren av de största storstadsklubbarna.

Min Historia med IF Elfsborg:
Min far var journalist och gulsvart långt in i själen. När jag var 4-5 år fick jag första gången följa med honom till Ryavallens pressläktare och se Elfsborg spela. Det var uteslutet att jag skulle bli något annat än Elfsborgare. När jag blev äldre gick jag på matcherna med kamrater och så har det fortsatt i nu snart 50 år.

 

Lasse Stensson, omval på två år

Suttit i IF Elfsborgs styrelse sedan: Adjungerad 2012, ledamot sedan 2013.
Civilt arbete: Ansvarar för efterförsäljning, service och reservdelar på OCS AB.

Egenskaper/kompetenser- som styrelseledamot i IF Elfsborg:
Genuint stort Elfsborgshjärta! Har en lång bakgrund som Elfsborgare med ett stort kontaktnät i Sjuhäradsbygden och näringslivet. Ledamot i Västergötlands Fotbollsförbunds styrelse. Ordförande i Västergötlands Domarkommitté.

Frågor som jag jobbat med i IF Elfsborgs styrelse:
Ansvarar för föreningsfrågor i styrelsen. Representerar föreningen i olika sammanhang. Har hand om SvFF-/UEFA-delegat samt domare under matcher. Är sammankallande i Historiska Akademin, och styrelsens representant i Gamla Elfsborgare/Sven Jonassons Minnesfond.

Viktiga frågor som jag vill jobba med/driva:
Framtidsfrågor när det gäller föreningens verksamhet.

Min Historia med IF Elfsborg:
”Föddes” in i Elfsborg tack vare min pappa. Har arbetet ideellt sedan början på 1980-talet. Ingick i Marknadsutskottet från mitten av 1990-talet och från 2003 i matchorganisationen där jag fortfarande är sekreterare.

 

Mats Karlsson, omval på två år

Suttit i IF Elfsborgs styrelse sedan: 2016
Civilt arbete: VD Staples Nordic Region

Egenskaper/kompetenser- som styrelseledamot i IF Elfsborg:
Uppväxt i en familj med stark föreningsförankring med en far som var ordförande i Mariestads BoIS (Ishockey) under 22 år. Satt själv i samma styrelse under 7-8 år i början på 2000-talet. Har arbetat med försäljning, marknadsföring och organisationsfrågor under de senaste 25 åren.

Frågor som jag jobbat med i IF Elfsborgs styrelse:
Medlem i styrgruppen för Vi Tillsammans och jobbar som bollplank för Försäljning och Marknad.

Viktiga frågor som jag vill jobba med/driva:
Vi Tillsammans kommer för alltid att ligga mig varmt om hjärtat och ger IF Elfsborg en unik möjlighet att påverka regionen i positiv riktning. Vi gör det dessutom inte för att vi måste utan för att vi kan. Evenemang, arena och framtida intäkter via försäljning och marknadsföring är frågor som alltid kommer att vara betydelsefulla för en verksamhet som IF Elfsborg och här vill jag vara med och bidra.

Min Historia med IF Elfsborg:
Under 2017 upplevde jag ett möte mellan IF Elfsborg och Borås Stad där vår Vedad Aganovic beskrev hur vi via Vi Tillsammans gör stor skillnad i stadens skolor. Våra ambassadörer ser, hör och finns till för ungdomar som utsätts för utanförskap eller som förlorat hopp. Vi räddar bokstavligen liv och när en av dessa Elfsborgs-ambassadörer ville få 2 biljetter till en av dessa ”situationer” så var det många ”blanka ögon”, både på mig och Kommundirektören. Att en förening kan samla en hel region och bygga ett sådant självförtroende under så många år är imponerande, jag är stolt över att vara en del av IF Elfsborg.

 

Michael Ekberg, ett år kvar

Suttit i IF Elfsborgs styrelse sedan: 1998
Civilt arbete: Regionchef Riksbyggen

Egenskaper/kompetenser- som styrelseledamot i IF Elfsborg:
Lång erfarenhet från företagsledande uppgifter inom samhällsutveckling, bygg- och fastighetsbranschen samt engagemang och eget deltagande inom idrott- och föreningsverksamhet.

Frågor som jag jobbat med i IF Elfsborgs styrelse: Har genom åren jobbat med de flesta delar inom föreningen men har i första hand varit en av drivkrafterna bakom Borås Arenas tillkomst och utveckling. Är idag utsedd till ordförande i det helägda dotterbolaget Borås Arena AB.

Viktiga frågor som jag vill jobba med/driva:
Att IF Elfsborg utvecklas i alla delar på ett långsiktigt sätt, varav det är en förutsättning att Borås Arena AB:s anläggningar ännu bättre ska kunna stödja verksamheten.

Min Historia med IF Elfsborg:
Är Boråsare och har varit aktiv fotbollsspelare, handbollsspelare och tränare och med det alltid följt IF Elfsborgs framfart. Från mitten av nittiotalet har mitt företag varit aktiv sponsor och när steget togs upp till Allsvenskan fick jag möjligheten att vara med i styrelsen och anta utmaningen – att etablera IF Elfsborg som en stabil allsvensk förening, bland annat genom att arbeta för en byggande av ny arena.

 

Joachim Modigh, ett år kvar

Suttit i IF Elfsborgs styrelse sedan: 2003
Civilt arbete: CFO på Oscar Jacobson

Egenskaper/kompetenser- som styrelseledamot i IF Elfsborg:
Ekonomi, fotboll

Frågor som jag jobbat med i IF Elfsborgs styrelse:
Ekonomi, fotboll, Historiska Akademien, supporterfrågor.

Viktiga frågor som jag vill jobba med/driva:
Det som rör ekonomi, fotboll, supportrar samt alla frågor som förhoppningsvis gör föreningen lite bättre imorgon än vad den är idag.

Min Historia med IF Elfsborg:
Född Elfsborgare genom att min far spelade i A-laget på 60-talet. 14 år själv som spelare på -80 och 90-talet varav 12 år i A-laget. Sedan 15 år medlem av styrelsen.

 

Nadja Bengtsson, ett år kvar

Suttit i IF Elfsborgs styrelse sedan: 2017
Civilt arbete: VD Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Egenskaper/kompetenser- som styrelseledamot i IF Elfsborg: Samhällsansvar/CSR, organisation, ekonomi, IT, föreningsliv. Är tydlig, visionär och gillar struktur.

Frågor som jag jobbat med i IF Elfsborgs styrelse:
Under mitt första år har mycket handlat om att sätta sig in i verksamheten och tillsammans med styrelsen arbeta med fortsatt utvecklingen av föreningen, dess samhällsengagemang, fotbollen, talangutvecklingen och arenan.

Viktiga frågor som jag vill jobba med/driva:
Att fortsätta stärka och utveckla föreningen i sin helhet. Att ”Vi tillsammans” genomsyrar vår verksamhet.

Min Historia med IF Elfsborg:
Såg min första match i mitten av 80-talet tillsammans med min farfar. Har varit åskådare i många år. Innan jag blev ledamot fick jag förmånen att arbeta i styrgruppen för ” Vi tillsammans”.

Valberedningens ytterligare förslag inför årsmötet:

Revisorer
Peter Karlsson, omval ett år
Fredrik Ekelund, nyval på ett år

Revisorssuppleanter:
Peter Emanuelsson, omval på ett år
Robin Eriksson, nyval ett år

Valberedningens förslag för funktioner på årsmötet:
Till ordförande vid årsmötet:
Pelle Höög

Till sekreterare vid årsmötet:
Anders Segerblom

Att justera årsmötets protokoll:
Janne Frick
Rolf Eriksson

Till rösträknare vid årsmötet:
Maria Sabel
Martin Tranlöv