Vårt projekt Jobb Tillsammans har förlängts med en IOP, Ideellt Offentligt Partnerskap, på 3 nya år. Projektet är ett samarbete med Borås Stad, Jobb Borås, och har snart varit igång i 4 år men har under tre års tid ingått i Sjuhärads Samordningsförbunds projekt, Point. Point har finansierats av ESF, Europeiska Social Fonden. I Point har Jobb Tillsammans fungerat som tidigare, att hjälpa långtidsarbetslösa in i sysselsättning, men haft Sjuhärad som verksamhetsområde mot tidigare Borås Stad. I och med denna nya IOP så återgår vi till att arbeta med Borås Stad.

Beslutet fattades innan semestern men på grund av olika aktiviteter så formaliserades IOP:n igår med underskrifter från Lars-Åke Johansson och Stefan Andreasson.

Projektet har genom åren haft ca 100 deltagare varav 75% lyfts till sysselsättning i form av arbete eller studier. Jobb Tillsammans öppnar dörrarna till praktik för deltagarna och med ett stöd från IF Elfsborg och Jobb Borås så får deltagarna en chans till nystart eller omstart. Projektet är mycket lyckat och har fått uppmärksamhet inte bara i Borås utan också i stora delar av Sverige.

Jobb Tillsammans är en del av, föreningens verksamhetsområde i samhället, Vi Tillsammans. Läs mer om Elfsborgs arbete i samhället.